Uutiset 2021
uutiskuva_3.jpg

Lappiin ensimmäinen digitaalinen innovaatiokeskittymä

5.3.2021

EU-komissio on hyväksynyt Lappiin ensimmäisen virallisen digitaalisen innovaatiokeskittymän. Keskittymä sekä sen myötä avautuvat kansalliset ja kansainväliset verkostot tukevat digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämistä maakunnassa. Status myönnettiin Lapin ammattikorkeakoulun hallinnoimalle Arktiset kehittämisympäristöt -klusterille.

Klusterin Ardico.fi-palveluportaaliin on koottu valikoima Lapissa toimivien tutkimusorganisaatioiden mm. yrityksille suunnattuja palveluita. Lapin yliopistosta mukana ovat ARCTA – muotoilun ja taiteen osaamiskeskus sekä SINCO-palvelumuotoilulaboratorio. Klusterin kautta saatavilla olevilla palveluilla tuetaan erityisesti lappilaisia yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita digitaalisessa siirtymässä. Digitaalisten innovaatiokeskittymien kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen myötä lappilaisten toimijoiden saatavilla on entistä laajempi valikoima erilaisia digitalisaatioon liittyviä palveluita.

– Digitaalisen innovaatiokeskittymän status on tärkeä tuki ja tunnustus kehitystyöllemme. Sen myötä avautuu uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen sekä tuotteiden ja palveluiden saavutettavuuden ja laadun parantamiseen. Statuksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia meidän kannattaa nyt hyödyntää myös Lapissa, toteaa Arktiset kehittämisympäristöt -klusterin johtaja, kehittämispäällikkö Raimo Pyyny Lapin AMK:sta.

EU:n digitaaliset innovaatiokeskittymät

Digitaaliset innovaatiokeskittymät (Digital Innovation Hubs, DIH) ovat monen toimijan yhteenliittymiä, joiden tavoitteena on kiihdyttää pk-yritysten sekä julkisen sektorin digitalisaatiota alueellaan. Keskittymien kautta on saatavilla yhden luukun periaatteella digitalisaatiota tukevia palveluja, esimerkiksi koulutusta, testaus- ja kokeilupalveluita, rahoitusneuvontaa sekä tukea verkostoitumiseen.

Digitaaliset innovaatiokeskittymät ovat osa EU:n digitalisaatiostrategiaa, jolla edistetään Euroopan teollisuuden kilpailukykyä sekä maanosan hiilineutraaliustavoitteita. Strategian tavoitteena on tukea digitekniikan mahdollisuuksien käyttöönottoa, uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja palveluita sekä kestävää kasvua ja hyvinvointia.

Suomen hallitusohjelma korostaa digitalisaation mahdollisuuksien kehittämistä ja käyttöönottoa erityisesti julkisella sektorilla. Yhtenä ohjelman tavoitteena on, että digitalisaatiota tuetaan koko maassa ja kehitetään palvelemaan myös elinkeinotoimintaa.

Kaikkiaan EU-komission hyväksymiä digitaalisia innovaatiokeskittymiä on Euroopassa noin 650, joista kymmenen on Suomessa.

Lisätietoa:

Raimo Pyyny
Arktiset kehittämisympäristöt -klusterin johtaja
kehittämispäällikkö, Lapin AMK
raimo.pyyny@lapinamk.fi
puh. 040 555 8065

Arktiset kehittämisympäristöt -klusterin verkkosivut