Uutiset 2011

Lappilainen lumiosaaminen vientituotteeksi

19.12.2011

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa kehitetään parhaillaan tapoja, joilla ainutlaatuisesta lappilaisesta lumi- ja jäärakentamisen osaamisesta muodostuu kansainvälinen vientituote.

Lapissa on arvokasta lumi- ja jäärakentamisen osaamista, samoin kuin vahvaa asiantuntemusta muotoilusta, talvitaiteesta ja talvitaidetapahtumien järjestämisestä. Lappilaiset korkeakoulut ja yritykset pyrkivät nyt yhdistämään kaiken tämän osaamisen ja kehittämään siitä yhdessä vientituotteen LaplandSnowDesign – Lapin lumiosaaminen vientituotteeksi -hankkeessa.

Lappilaisen lumi- ja jääosaamisen kehittämisen sekä viennin aloittamisen perusedellytys on, että alan osaajien yhteistyölle on olemassa toimivat käytännöt. Lumi- ja jääympäristöjen toteuttaminen on haastavaa työtä, jossa voidaan saada aitoa hyötyä yhdistämällä voimavaroja ja hyödyntämällä eri alojen asiantuntemusta. Kolmivuotisessa hankkeessa luodaankin yhteinen toimintamalli, jonka pohjalta voidaan tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti suunnitella, toteuttaa, muotoilla ja markkinoida rakennettuja lumi- ja jääympäristöjä ja niihin liittyviä tapahtumia sekä kehittää alan koulutusta. Samalla rakentuu kansainvälisesti kilpailukykyinen palveluinnovaatio, jonka avulla Lapin monialaista lumi- ja jääosaamista voidaan hyödyntää erilaisten tapahtumien ja matkailukohteiden palvelutarjonnassa.

Lisäksi hankkeen avulla pyritään vahvistamaan yritysten muotoiluosaamista ja valmiuksia kansainväliseen markkinointiin. Yhteisesti rakennettujen kokonaisuuksien sekä uudenlaisen ja innovatiivisen tuotekehittelyn kautta pyritään myös parantamaan yritysten mahdollisuuksia päästä uusille kansainvälisille markkinoille.

LaplandSnowDesign – Lapin lumiosaaminen vientituotteeksi -hanketta hallinnoi Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta, ja sitä rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto Vipuvoimaa EU:lta (EAKR), Lapin liitto, Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Rovaniemen Kehitys Oy, Valosa Oy, Arctice Oy, Snowflake Oy ja IP-Heikkilä Oy. Hankkeen kokonaisbudjetti on 492 812 €, ja se kestää vuoden 2013 loppuun saakka. Vastuullisena johtajana on professori Timo Jokela Lapin yliopistosta, ja hankkeessa työskentelee projektipäällikkö, suunnittelija ja tutkimusavustaja.

Lisätietoja:
Professori Timo Jokela, p. 040 739 6034, timo.jokela(at)ulapland.fi
Projektipäällikkö Anne Ihalmo, p. 040 725 0199, anne.ihalmo(at)ulapland.fi

LaY/Viestintä/SV