Uutiset 2006

Lehtori Petri Koikkalainen Lapin tieteentekijöiden puheenjohtajaksi

29.3.2006

Lapin tieteentekijät (Lati ry) on valinnut vuosikokouksessaan yhdistyksen puheenjohtajaksi valtio-opin lehtori Petri Koikkalaisen.

Hallituksen jäseniksi valittiin professori Anneli Pohjola, lehtori Marjaterttu Koivula, tutkija Heikki Huilaja, tutkija Pälvi Rantala ja assistentti Tiina Seppälä. Varajäseniksi valittiin tutkija Anssi Kumpula ja assistentti Minni Haanpää.

Yhdistyksen uusi hallitus pyrkii vaikuttamaan toimikautensa aikana muun muassa uuden palkkausjärjestelmän ja virkarakenteen kehittämiseen sekä määräaikaisissa virkasuhteissa toimivien jäsenten henkilöstöpoliittisiin ratkaisuihin.

Lapin tieteentekijät toimii yhdyssiteenä Lapin yliopiston ja koko Lapin alueen tutkimus-, suunnittelu- ja opetustehtävissä sekä muissa akateemisissa asiantuntijatehtävissä toimivien välillä.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Petri Koikkalainen
Puhelin 050-5447442
Sihteeri/tiedottaja Tiina Seppälä
Puhelin 040-7262687

LaY/Viestintä/OT