Uutiset 2008

Leikilliset oppimisympäristöt -projektille jatkorahoitus

30.10.2008

Lapin yliopiston mediapedagogiikkakeskuksen leikillisten oppimisympäristöjen tutkimus on saanut jatkorahoituksen vuosille 2008–2010. Projektissa tutkitaan tulevaisuuden oppimisympäristöjä sekä kehitetään uusia malleja tulevaisuuden koulua varten.

TEKES on myöntänyt leikillisten oppimisympäristöjen tutkimukselle 200 400 euron jatkorahoituksen vuosille 2008–2010. InnoPlay – Innovatiiviset leikilliset oppimisympäristöt -projekti jatkaa Lapin yliopiston Let’s Play ja PlayIT -projekteissa sekä InnoPlay -projektin I vaiheessa vuosina 2003–2008 tehtyä tutkimustyötä. Projektissa tutkitaan ja kehitetään leikillisen oppimisen prosesseja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävien leikkikenttien yhteydessä.

Projektissa kehitetään leikillisen oppimisen pedagogisia malleja esi- ja perusopetukseen sekä koulun ulkopuolella käytettäviin leikillisiin oppimisympäristöihin. Malleja testataan pitkäkestoisten kokeilujen avulla design -perustaisen tutkimuksen keinoin. Projektin tuloksena syntyy mm. leikillisen oppimisen konsepti sekä leikillisiä oppimisympäristöjä ja oppimisen prosesseja käsitteleviä opinnäytetöitä ja muita julkaisuja.

InnoPlay II -projekti on osa Helsingin teknillisen korkeakoulun koordinoimaa InnoSchool -ryhmähanketta. Sen kokonaiskustannusarvio vuosille 2008–2010 on 1 058 100 euroa, josta Lapin yliopiston InnoPlayn osuus on 200 400 euroa. Lapin yliopistossa projektin vastuullisena johtajana toimii kasvatustieteen, erityisesti mediakasvatuksen professori, mediapedagogiikkakeskuksen johtaja, dosentti Heli Ruokamo. 

Muut tutkimuskonsortion projektit ovat Helsingin teknillisen korkeakoulun Arkkitehtiosaston yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun InnoArch, Tietotekniikan osaston SimLabin InnoServe sekä Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan InnoEdu.

Hanketta rahoittaa TEKES yhdessä kunta- ja yrityspartnereiden kanssa. Hanke kuuluu TEKESin TILA 2008–2012 -teknologiaohjelmaan. Hanke edistää kansainvälistymistä ja käynnistää tutkijavaihdon amerikkalaisten Stanfordin ja Kalifornian yliopistojen kanssa.

Lisätietoja:
Tutkimustyön vastuullinen johtaja, professori Heli Ruokamo
Puhelin 040 587 90 90
Sähköposti
etunimi.sukunimi (at) ulapland.fi

Mediapedagogiikkakeskus (MPK)
Lapin yliopiston Mediapedagogiikkakeskus (MPK) on perustettu tukemaan mediakasvatuksen sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön korkeinta opetusta, tutkimusta ja kehittämistyötä.

MPK perustettiin Lapin yliopistoon vuonna 2001 ja vuonna 2003 se siirrettiin kasvatustieteen tiedekunnan yhteyteen. Keväällä 2005 Mediapedagogiikkakeskuksen asema virallistettiin kasvatustieteiden tiedekunnan sisällä toimivaksi yksiköksi, jolle Lapin yliopiston hallitus hyväksyi johtosäännön kesäkuussa 2005.

Mediapedagogiikkakeskus järjestää mediakasvatukseen ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvää opintopisteytettyä koulutusta sekä toteuttaa alan tutkimus- ja kehittämishankkeita. MPK tekee yhteistyötä eriasteisten oppilaitosten, yritysten ja yhteisöjen kanssa, niin alueellisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

LaY/Viestintä/OT