Uutiset 2011

Leo Pekkala Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen johtajaksi

20.12.2011

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimittänyt kasvatustieteen tohtori, yliopistonlehtori Leo Pekkalan Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen johtajaksi 1.2.2012–31.12.2013 väliseksi ajaksi.

Valtion elokuvatarkastamo muuttuu vuoden 2012 alussa Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskukseksi, jonka tehtävänä on elokuvatarkastuksen lisäksi edistää mediakasvatusta, lasten mediataitoja sekä lapsille turvallisen mediaympäristön kehittämistä yhteistyössä viranomaisten ja muiden alan yhteisöjen kanssa. Lisäksi keskus toimii asiantuntijana lasten mediaympäristön kehittämisessä, edistää toimialaan liittyvää tutkimusta sekä seuraa alan kansainvälistä kehitystä.

Pekkala pitää Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen perustamista erittäin tärkeänä askeleena mediakasvatuksen tunnustamisessa yhä tärkeämmäksi osaksi kasvatuksen kenttää.

– Kansallisen tason viranomaisorganisaatiota onkin jo kaivattu tukemaan kentällä toimivia mediakasvatuksen ammattilaisia ja lasten huoltajia. Uskon, että uusi keskus voi ottaa entistä enemmän asiantuntijaroolia mediakasvatukseen liittyvissä kysymyksissä, Pekkala sanoo.

Leo Pekkala on toiminut pitkään mediakasvatuksen opettajana ja tutkijana sekä alan koulutuksen kehittäjänä. Lapin yliopistossa hän on työskennellyt yli 20 vuotta, josta viimeisen 14 vuoden aikana pääasiallisesti mediakasvatuksen koulutusohjelman parissa. Viime vuosina Pekkala on perehtynyt erityisesti sosiaalisen median hyödyntämiseen opetuksessa.

Lisätietoja:
Leo Pekkala 040 553 7955
Leo.Pekkala (at) ulapland.fi