Uutiset 2006

Liikunta- ja luontomatkailuun kahden viikon jatkohakuaika

5.12.2006

LiiLuMaTeeman eli Liikunta- ja luontomatkailun teemaopintokokonaisuuden hakuaikaa on pidennetty 15.12. kl 15.00 asti. Liikuntamatkailulla tarkoitetaan tässä matkailua, jossa liikunta on matkailemisen syy tai seuraus.

Erikoistumiskoulutus on suunniteltu 20-30 hengen ryhmälle, jonka jäsenet ovat eri alojen harrastajia, ammattilaisia ja opiskelijoita. Myös koulutuksesta vastaavat ohjaajat ja oppaat edustavat eri aloja tutkijoista ja yrittäjistä ja käytännön asiantuntijoihin. Ohjaajat ja opiskelijat rakentavat yhdessä liikuntamatkailuun kaikkien halukkaiden käytössä olevia, toimivia ja kestäviä konsepteja. Nyt kaivataan lisää osallistujia koulutukseen etenkin työelämästä, virkamieskunnasta sekä eri alojen ja koulutusyksikköjen opiskelijoiden parista!

Hakukelpoisuus on viritetty joko matkailun tai liikunnan aiempien opintojen varaan, sillä kyse on muodollisesti yliopiston aineopinto- eli cum laude – tason opinnoista. Jatkohaussa muodollisia kriteereitä väljennetään sivusuuntaan: hakijoiksi käyvät maisterintutkinnon tai kandidaatintutkinnon missä tahansa oppiaineessa suorittaneet lappilaiset hakijat, joilla on soveltuvaa liikunta- tai matkailualan työkokemusta vähintään 3 vuotta. Tultuaan valituiksi he suorittavat silloin siltaopinnot sekä liikuntatutkimuksesta että matkailututkimuksesta.

Koulutus kestää tammikuun puolesta välistä lokakuun loppuun. Pääpaino on keväässä, ja opetus järjestetään loppuviikosta lähes viikoittain. Kontaktiopetus nojaa klassisen luento-opetuksen ohella ennen kaikkea vuorovaikutukseen, yhteistyöhön ja omaan kokemukseen ryhmäopetuksessa erilaisissa oppimisympäristöissä. LiiLuMaTeemassa ei toisin sanoen ole vaaraa pitkästyä. Ohjaajat ja vierailijat ovat matkailemisen, urheilun ja liikunnan sekä elämystuotannon (esimerkkinä Madventures) merkkihenkilöitä ja asiantuntijoita.

Opintojaksoilla hyödynnetään matkailua ja liikuntaa koskevaa tietoa ja tutkimustietoa, rakennetaan turvallisesti ja terveellisesti haastavan matkan konsepteja, opitaan ymmärtämään opastusta nykyajalle tyypillisenä työnä ja osaamisena ja opiskelujen päätteeksi tuotteistetaan erilaisia joka suhteessa kestäviä liikuntamatkoja. Opinnäytteet tulevat olemaan suurelle yleisölle, liikunnan ja matkailun yrittäjille sekä viranomaisille avoimia tilaisuuksia ja kirjallisia esityksiä. Osallistujat saavat osaamisestaan erillisen todistuksen, jossa hankittu osaaminen dokumentoidaan tarkasti.

Koulutuksen rahoittavat Euroopan Unioni ja Lapin Lääninhallitus. Sen ovat suunnitelleet tiiviissä yhteistyössä Lapin yliopisto, Rovaniemen Ammattikorkeakoulu, Lapin Urheiluopisto ja Vuokatin Urheiluopisto.  Koulutuksen suunnittelusta monipuolisissa työryhmissä ovat vastanneet mm. Soile Veijola (liikuntamatkailun dosentti), Visa Pahtaja (valmennuksen lehtori), Pekka Hämäläinen (luontoliikunnan lehtori), Oula-Matti Peltonen (elämysohjaaja-kouluttaja), Hannu Väärälä (turvallisuuskouluttaja), Pekka Vähäsöyrinki (Vuokatin Urheiluopisto), Outi Rantala (matkailun assistentti), Marjo-Riitta Mattus (kuntoutus) ja Kaarina Kantele (matkailun yliopettaja). LiiLuMaTeemaa koordinoi kokenut luontoliikkuja ja matkailun opastyöntekijä Tapio Nykänen.

Tervetuloa mukaan LiiLuMaTeemaan! Lähetä hakemuksesi mukana itsesi näköinen portfolio perjantaina 15.12. kl 15.00 mennessä osoitteeseen Lapin yliopisto, Opiskelijapalvelut, PL 122, 96101 ROI. Tarkemmat hakuohjeet ja koulutuksen esittely löytyvät netistä osoitteesta www.ulapland.fi/liiluma

Lisätietoja:
Tapio Nykänen
Puhelin 016 341 2645