Uutiset 2002
 
Magga Petra.jpg

Liki 300 osallistujaa valtakunnallisille kasvatustieteen päiville

20.11.2002

Uupuminen, häirintä ja kasvu puhuttavat kasvatusalan ammattilaisia, tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita valtakunnallisilla kasvatustieteen päivillä, jotka alkavat Lapin yliopistossa torstaina 21. marraskuuta 2002.

Kasvatustieteen päivien ohjelmassa on asiantuntijoiden luentoja sekä työryhmäistuntoja. Päiville osallistuu lähes 300 alan ammattilaista. Erilaisia luentoja pidetään päivien yhteydessä toista sataa. Kasvatustieteen päivien järjestäjinä ovat Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta ja Suomen kasvatustieteellinen seura, jonka puheenjohtajana toimii professori Raimo Rajala Lapin yliopistosta.

Torstaina 21.11.2002 olevat ohjelman yleiset luennot käsittelevät sukupuolista häirintää ja lasten hyvinvointia. Sukupuolinen häirintä ja ahdistelu on valitettavaa arkipäivää myös yliopistoissa. Valtiotieteen tohtori Liisa Husu Helsingin yliopistosta alustaa aiheesta otsikolla "Ahdistelua akateemisilla areenoilla". Liisa Husu valottaa esitelmässään sukupuolisen häirinnän erityispiirteitä ja häirintään puuttumisen vaikeutta
yliopistoissa aiheesta tehdyn suomalaisen tutkimuksen sekä aihetta käsitelleen oman väitöskirjansa kautta. Husu näkee häirintään puuttumisessa kolme erilaista viitekehystä eli työsuojelun, syrjinnän ja ammattietiikan.

Mielikuvat luovat turvattomuutta
Jäävätkö lapsen monet arjen maailmat siimekseen aikuisen katseelta? Estävätkö aikuisten käyttämät lapsia koskevat puhetavat huomaamasta uutta ja vaikeasti havaittavaa lapsessa? Milloin aikuiset ovat jäävejä lapsen asiantuntijoita? Tampereen yliopiston professori Anja Riitta Lahikainen tarkastelee lasta hyvinvointinsa arvioijana seitsemän kysymyksen kautta. Alustuksessaan Lahikainen pohtii sukupolvisuhteen merkitystä ja erityisesti millaisia piirteitä lapsen ja aikuisen välisessä suhteessa on informaatioyhteiskunnassa.

Lapsille tehdyt haastattelut Suomessa ja Virossa paljastavat tietoyhteiskunnan hyvinvointivajeen, joka näkyy mielikuvien luomana turvattomuutena lasten haastetteluissa. Anja Riitta Lahikainen johtaa Suomen Akatemian ja Viron Tiedeakatemian rahoittamaa Lasten hyvinvointia selvittävää projektia Suomessa ja Virossa. Tutkimuksen virolaisaineistosta vastaa kasvatustieteiden apulaisprofessori Inger Kraav.

Lahikaisen mielestä lasten hyvinvoinnin tutkimus on poikkitieteellinen haaste, jota vauhdittavat viimeaikaiset tutkimustulokset lasten huonovointisuudesta sekä yhteiskunnallisen muutoksen aiheuttama vaatimus jatkuvaan lasten tilan uudelleenarviointiin.

Tietokone on hyvä renki, mutta huono isäntä
Media ja teknologia puhuttavat kasvatustieteilijöitä perjantaina. Turun yliopiston professori Erno Lehtinen pohtii teknologian vaikutuksia koulutukseen ja kasvatukseen. Lehtinen pui erityisesti toiveiden ja todellisuuden välistä kuilua.

Tietokonepohjainen media on hyvä renki, mutta huono isäntä. Hyvänä renkinä tietokonepohjainen media antaa lapselle uusia taitoja ja lisää oppimismotivaatiota. Huonoksi isännäksi se muuttuu, kun koneesta tulee tärkeämpi ystävä kuin oikeista ihmisistä. Tietokonepohjaisen median toinen vitsaus on riippuvuus eli hallitsematon ja pakonomainen internetin tai tietokonepelien käyttö.

Jos lapsi elää liikaa median virtuaalimaailmassa, hän ei opi oikeassa elämässä tarvittavia sosiaalisia taitoja, varoittaa psykologian tohtori Anu Mustonen Jyväskylän yliopistosta. Mustonen alustaa kasvatustieteen päivillä otsikolla "Liisa lumemaassa - median riskejä ja mahdollisuuksia".

Puheenvuorojen lisäksi kasvatustieteen päivien ohjelmassa on toista sataa esitelmää erilaisissa työryhmissä sekä useita alaan liittyviä kokouksia.

Saamelaisalueen kulttuuri esillä näyttelyissä
Yliopistolla on päivien aikana esillä myös viisi näyttelyä, joissa on nähtävillä tekstiilityön opiskelijoiden kirjontatekstiilejä, valokuvia saamelaisesta kulttuurista sekä Petra Maggan kuvia poronnahan käsittelystä ja saamelaisten käsitöiden valmistuksesta. Näiden lisäksi yliopiston kirjaston aulassa on saamen kielen lehtori Leif Rantalan kokoama näyttely kolttasaamelaisten esineistöstä. Varsinainen Rantalan saamelaisesineistön kokoelma on avoinna kasvatustieteiden tiedekunnassa 21. ja 22.11 klo 11.00-13.00. Lehtori Soila Judén-Tupakan valokuvia kenttätyömatkalta Ylä-Egyptistä on esillä yliopiston pääaulassa.

Klikkaa tästä kasvatustieteen päivien ohjelmaan.
Lisätietoja: prof. Raimo Rajala, puh. 016 - 341 2413 tai 040 - 764 3848
tai Mervi Kutuniva, puh. 016 - 341 2442

Uutisen lisäsi: LaY/Viestintä/Irma Kuukasjärvi