Uutiset 2011

Lisää näkyvyyttä tutkimukselle temaattisten tutkimusverkostojen avulla

14.12.2011

Temaattinen tutkimusverkosto on uusi Akatemian yhteistyömuoto, joka vahvistaa Akatemian strategisesti valitsemien tutkimusalojen toimintaa sekä lisää niiden kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä.

Uudenlaiset verkostot vahvistavat myös tutkimuksen roolia ihmiskunnan suurien haasteiden ratkaisijana. Verkostoilla haetaan myös Akatemian rahoittaman tutkimuksen vaikuttavuuden lisäämistä julkisessa päätöksenteossa.

Tutkimusverkosto perustetaan kaikille Akatemian hallituksen päättämille suurten haasteiden aloille. Ensimmäisenä aloittavat ilmastonmuutostutkimuksen (FICCA-tutkimusohjelma), materiaalitutkimuksen (Ohjelmoitavat materiaalit-ohjelma) sekä Venäjä-toimintaohjelman temaattiset verkostot.

Temaattiset tutkimusverkostot edistävät pitkäjänteistä tutkijoiden ja rahoittajien yhteistyötä kokoamalla yhteen kunkin alan huippuyksiköt, akatemiahankkeet, akatemiaprofessorit ja -tutkijat, FiDiPro-professorit, tutkijatohtorit sekä tohtoriohjelmat. Lisäksi verkosto tekee yhteistyötä srategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) ja sektoritutkimuslaitosten kanssa.

– Tutkimusverkostot yhdistävät alan tutkijoita sekä jakaa tietoa sekä rahoittajilta tutkijoille että tutkijoilta tutkijoille. Tarkoituksena on järjestää yhteisiä temaattisia seminaareja ja muita tilaisuuksia verkottumisen edistämiseksi ja tiedonkulun varmistamiseksi. Erityisen tärkeätä on koota yhteen suomalaiset alan tutkijat myös herättämään laajaa kansainvälistä kiinnostusta suomalaista tutkimusta kohtaan, sanoo Suomen Akatemian ohjelmayksikön johtaja Arja Kallio.

Verkoston toiminnasta vastaa käynnissä tai valmisteilla oleva Akatemian tutkimusohjelma.

Lisätietoja:
yksikön johtaja Arja Kallio, p 09-7748 8367, arja.kallio@aka.fi
Suomen Akatemian viestintä
Vesa Varpula
verkkotiedottaja
p. (09) 7748 8458
etunimi.sukunimi(at)aka.fi