Uutiset 2006

Lisäoppia ja tukea opettajan työhön

11.1.2006

Meri-Lappi Instituutti tarjoaa Kemi-Tornion alueen opetushenkilöstölle mahdollisuuden kehittää ammattitaitoaan Opetushallituksen rahoittamilla kevään ja syksyn 2006 aikana alkavilla koulutuksilla.

Koulutusta on tarjolla esiopetuksen, perusopetuksen, lukion ja ammatillisen toisen asteen opetushenkilöstölle. Koulutusta tullaan järjestämään mm. seuraavista koulutuspoliittisesti merkittävistä aiheista: verkkopedagogiikka ja mediakasvatus, opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen, opintojen ja opiskelijoiden ohjauksen kehittäminen sekä erityisopetuksen kehittäminen. Koulutus on osallistujalle maksutonta ja se toteutetaan Kemissä. Mahdollisista matka- ja majoituskuluista osallistujat vastaavat itse.

Meri-Lappi Instituutin tarjoamat opetushenkilöstön täydennyskoulutukset pohjautuvat keväällä 2005 Kemi-Tornion alueen perusopetuksen henkilöstölle toteutettuun kattavaan koulutustarvekartoitukseen. Kartoituksessa selkeimmiksi koulutustarpeiksi nousivat mm. erityisopetus ja syrjäytymisen ehkäisy, erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tukimuodot, oppimisvaikeuksien tuntemus, tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa sekä työkyvyn ylläpitäminen ja työssä jaksaminen.

Täydennyskoulutukset toteutetaan Kemissä kiinteässä yhteistyössä Lapin ja Oulun yliopiston kanssa. Opetuksen toteutuminen kotiseudulla helpottaa ajankäytöllisestikin koulutukseen osallistumista. Koulutukset ovat laajuudeltaan 5-7 opintopistettä. Lähiopetusjaksot sijoittuvat pääasiassa iltoihin.

Tarkemmat koulutuskuvaukset ja hakuohjeet löytyvät Meri-Lappi Instituutin kotisivuilta: http://www.mli.fi/oph2006

Lisätietoja:
Meri-Lappi Instituutti
Koulutussuunnittelija Tiina Mikkola
Puhelin   (016) 258 313, 040 772 8284,
Sähköposti
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT