Uutiset 2008

Lotta Viikarille Vuoden väittelijän palkinto

7.11.2008

Lapin yliopiston professori Lotta Viikari on saanut Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Vuoden 2007 väittelijän palkinnon.

Viikarin kansainvälisen oikeuden alaan sijoittuva väitöskirja The Environmental Element in Space Law tarkastettiin Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa kesäkuussa 2007.

Suomalainen Lakimiesyhdistys on jakanut Vuoden väittelijän palkinnon vuodesta 2000 lähtien vuosittain yhdelle oikeustieteistä väitelleelle. Tämä on ensimmäinen kerta, kun palkinto myönnetään Lapin yliopistoon. Samalla palkinto myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa kansainvälisoikeudelliselle väitöskirjalle.

Oikeustieteen tohtori, hallintotieteiden lisensiaatti Lotta Viikari tarkasteli väitöstutkimuksessaan avaruustoimintaan liittyvien ympäristöhaittojen oikeudellista sääntelyä sekä mahdollisuuksia ehkäistä ja lieventää avaruuden ympäristöhaittoja oikeudellisin keinoin. Avaruusoikeudellisen sääntelyn ohella väitöskirjassa tutkittiin kansainvälisen ympäristöoikeuden periaatteiden, kuten esimerkiksi saastuttaja maksaa -periaatteen ja varovaisuusperiaatteen, käyttökelpoisuutta avaruussektorilla. Tutkimuksessa suositeltiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyjen entistä laajempaa käyttöä avaruustoiminnassa.

Viikarin väitöskirja oli ensimmäinen ja on edelleen ainoa avaruusoikeuden alaan liittyvä  väitöstutkimus maassamme. Tutkimuksen työnohjaajana toimi professori (emeritus) Kari Hakapää. Teoksen on julkaissut kansainväliseen levitykseen Martinus Nijhoff Publishers -kustantamo.

Lotta Viikari on työskennellyt useita vuosia tutkijana Lapin yliopiston Arktisen keskuksen Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutissa. Tällä hetkellä hän toimii Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa kansainvälisen oikeuden vt. professorina.

Palkinto luovutettiin Viikarille Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen 110-vuotisjuhlassa Helsingissä perjantaina 7.11.2008.  

Lisätietoja:
Lotta viikari
040 702 3245

LaY/Viestintä/OT