Uutiset 2010

Lukukausimaksukokeilun koulutusohjelmat valittu

25.2.2010

Euroopan talousalueen ulkopuolelta tulevia opiskelijoita koskeva lukukausimaksukokeilu käynnistyy yhdeksässä yliopistossa. Yhteensä kokeiluun osallistuu 130 koulutusohjelmaa. Kokeilu päättyy vuoden 2014 lopussa.

Vuonna 2010 alle puolet kokeilun ohjelmista on maksullisia, muissa maksujen perimisen on tarkoitus käynnistyä myöhemmin kokeilun aikana.

Lukukausimaksujen perimisen edellytyksenä on, että korkeakoululla on apurahajärjestelmä, jolla voidaan tarvittaessa tukea maksullisiin koulutusohjelmiin osallistuvien opiskelijoiden opiskelua.

Kokeilun aikana yliopistot voivat periä maksuja vieraskieliseen ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutusohjelmaan hyväksytyltä ETA-alueen ulkopuolelta tulevalta opiskelijalta. Korkeakoulut voivat itse määritellä perittävien maksujen suuruuden.

Kokeilun aikana selvitetään, miten maksulliset koulutusohjelmat vaikuttavat korkeakoulujen kansainvälistymiseen, suomalaisen korkeakoulutuksen vetovoimaan, opiskelijavirtoihin ja vieraskielisen korkeakoulutuksen laatuun.

Lukukausimaksukokeilun tarkoituksena on muodostaa yhdessä ulkomaille suuntautuvan tutkintoon johtavan tilauskoulutuksen kanssa kokonaisuus, joka vahvistaa korkeakoulujen kansainvälistymistä ja laajentaa mahdollisuuksia toimia kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla. Kokeilun edellyttämät muutokset yliopistolakiin tehtiin kesällä 2009.

Lisätietoja:
Opetusneuvos Birgitta Vuorinen, puh.  09 160 77255, 040 566 9311
Opetusneuvos Maija Innola, puh. 09 106 77051

Yliopistojen maksulliset koulutusohjelmat (pdf)

LaY/Viestintä/OT