Uutiset 2011

MTI:ssa ristiinvalittavien opintojen hakuaika jatkuu 10.1.2012 saakka!

30.12.2011

MTI:n opiskelijat voivat valita tutkintoonsa opintoja myös toisista MTI:n oppilaitoksista. Keväälle 2012 on valittavana kahdeksan Lapin yliopiston ja kahdeksan Rovaniemen ammattikorkeakoulun opintojaksoa.

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin opetusyhteistyö jatkuu. Oppilaitokset ovat sopineet keskenään tietyt opintojaksot, joita MTI:n muiden oppilaitoksen opiskelijat voivat vapaasti suorittaa ja saada ne sen jälkeen sisällytettyä omiin tutkintoihinsa. Tämä tarjoaa ainutlaatuiset mahdollisuudet laajentaa omaa osaamista toisen koulutusasteen opinnoilla.

Esimerkiksi yliopisto-opiskelija voi laajentaa käytännön osaamistaan osallistumalla Lapin matkailuopiston tai Rovaniemen ammattikorkeakoulun opintojaksoille. Tai toisen asteen opiskelija voi hankkia akateemisia valmiuksia osallistumalla korkeakouluopetukseen ehkä jo jatko-opinnotkin mielessään. Opinnot on pyritty aikatauluttamaan siten, että mahdollisuudet opiskeluun löytyvät.

Ilmoittautumisaika keväälä 2012 toteutettaviin opintoihin päättyy 10.1.2011! Tarkemmat opintojaksokuvaukset ja -aikataulut sekä ilmoittautumisohjeet löytyvät instituutin nettisivuilta www.luc.fi/matkailu > Opiskelu > Yhteiset opinnot > Ristiinvalinnat. Ryhmäkokorajoitusten vuoksi kaikkia opiskelijoita ei välttämättä voida hyväksyä opintojaksolle, jolloin aikaisemmin ilmoittautuneet ovat etusijalla. Ole siis ajoissa liikkeellä!

Suora linkki: http://matkailu.luc.fi/Suomeksi/Opiskelu/Yhteiset_opinnot/Ristiinvalinnat.iw3