tekstiilisiskokset_550px.jpg
Yksityiskohta teoksesta Helmikuu. Laura Laivamaa 2017. Sekatekniikka silkille.

Maaliskuun näyttelytarjontaa taiteiden tiedekunnan pääkampuksen gallerioissa

10.3.2017

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan pääkampuksen gallerioissa avautuu kuusi uutta näyttelyä maanantaina 13.3. klo 18. Esille tulee taiteilijasisarusten Laura Laivamaan ja Anna Smedsin tekstiilitaidetta, Tytti Vuorikarin kollodium-märkälevytekniikalla kuvaamia valokuvia, Tommi Sandbergin ihmisen minäkuvaa pohdiskelevaa veistotaidetta, Paul Dieppen tutkivaa taidetta ihmisen terveydestä ja hyvinvoinnista, Jari Rinteen työpaikkakiusaamista käsittelevä äänitaideteos sekä Lapin yliopiston taideyhteisö Kalton sukupuolisuuden teemaa tarkasteleva yhteisnäyttely. Lämpimästi tervetuloa avajaisiin ja tutustumaan maaliskuun värikkääseen näyttelytarjontaamme!


Galleria Seinä

Laura Laivamaa ja Anna Smeds:
Tekstiilisiskokset
14. – 30.3.2017
Avajaiset maanantaina 13.3.2017 klo 18.00

F-talo, 1. krs, Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi
Avoinna: ma–pe klo 8–20.30, la klo 9–16, sunnuntaisin ja arkipyhinä suljettu.

tekstiilisiskokset_web.jpg
Yksityiskohta teoksesta Braid my hair. Anna Smeds ja Laura Laivamaa 2017.
Sekatekniikka, materiaalina paperi ja ompelulanka.

Tekstiilisiskokset -näyttely rakentuu taiteilijoiden valmistamista, keskenään keskustelevista teospareista. Teosparit taipuvat kolmen teeman alle: Pohjoisuus, Isosisko ja pikkusisko ja Samalla viivalla. Teemojen alla taiteilijat käsittelevät pohjoisia juuriaan, sisarussuhdettaan ja kollegiaalista suhdettaan. Näyttelytöissä on käytetty tekstiili- ja kierrätysmateriaaleja. Teosten tekniikat vaihtelevat kankaan kuvioinnista ja värjäyksestä kuvakudokseen sekä erilaisiin sekatekniikoihin.

Anna Smeds on Lapin yliopistosta valmistunut sisustus- ja tekstiilimuotoilija (TaM). Smeds on työskennellyt valmistumisensa jälkeen käsityö- ja muotoilualan erilaisissa projekteissa sekä freelancer-suunnittelijana.

Laura Laivamaa on Lapin yliopistosta valmistunut teollinen muotoilija (TaM). Hän viimeistelee parhaillaan toista maisterin tutkintoaan sisustus- ja tekstiilimuotoilun koulutusohjelmassa. Laivamaa on viime vuosina työskennellyt projektitutkijana palvelumuotoilun hankkeissa Lapin yliopistossa. Kaupallisia kuoseja hän on suunnitellut sekä omaan mallistoonsa että Lapuan Kankureille.

Lisätietoja:
Laura Laivamaa, lauralaivamaa(at)gmail.com
Anna Smeds, annasofia.smeds(at)gmail.com
Instagram: @lauralaivamaa / @anna.smedsGalleria Hämärä

Jari Rinne:
Kokeiluja – Ääniä työpaikkakiusaamiseen liittyvästä ostrakismista
14. – 30.3.2017
Avajaiset maanantaina 13.3.2017 klo 18.00

F-talo, 1. krs, Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi
Avoinna: ma–pe klo 8–20.30, la klo 9–16, sunnuntaisin ja arkipyhinä suljettu.

jaririnne_web.jpg
Kemin Karihaaran koulun oppilaat osallistuivat teoksen äänten tuottamiseen. Kuva: Jari Rinne

Työpaikkakiusaamisella on pitkä vaikenemisen historia. Kiusaaminen on usein ryhmäilmiö, joka perustuu jäsenten välisiin sosiaalisiin suhteisiin. Kiusaamislogiikkaan kuuluu, että osa kiusaamisesta tehdään salassa ja muut näkevät vain kiusatun reaktiot, jotka koetaan epämiellyttäviksi. Kiusatun eristämiseen käytetty valta vaikuttaa siihen, että työyhteisön versio tapahtuneesta on kiusaajien versio.

Näyttelyn yksittäisistä lausepisteistä muodostuva äänitaideteos kostuu kiusaamista kokeneiden ääneen luetuista lauseista. Jokaisessa lauseessa tiivistyy yksi kokemus työpaikkakiusaamiseen liittyvästä ostrakismista. Ostrakismi on yhteisötapa, jossa yhteisöväkivallan kohteen merkitys yhteisössä poistetaan kieltäytymällä keskustelemasta hänen kanssaan ja vaikenemalla hänen teoistaan. Käsite juontuu Antiikista, jossa ostrakismokseksi (ostrakon=ruukunsirpale) kutsutulla saviastian palasilla suoritetulla äänestyksellä kansanvallan uhkaajaksi koettu voitiin tuomita kymmeneksi vuodeksi maanpakoon.

Näyttelyn äänitaideteos pohtii hiljaisuutta, hiljentämistä, hiljenemistä ja pois sulkemista. Äänikollaasissa luetut kiusatuille sanotut lauseet on kerätty anonyyminä verkkokyselynä. Lasten lukemina kiusaamisen tilanteesta irrotetut sanat menettävät merkitystään ja laimenevat. Etäännyttäminen vetää lähemmäksi ja sanojen taakse.

Kokeiluja -näyttely liittyy Jari Rinteen keski-ikäisten miesten rock-musiikin soittoharrastusta tarkastelevan väitöstutkimuksen metodologiseen osaan. Siinä pohditaan äänen mahdollisuuksia taideperustaisen tiedonhankinnan, -käsittelyn ja esittämisen tapoina.

Lisätietoja:
Jari Rinne
+358 400 210 803
jari.rinne(at)ulapland.fiGalleria Kilo

Tommi Sandberg:
Halkeamispiste
14. – 30.3.2017
Avajaiset maanantaina 13.3.2017 klo 18.00

F-talo, 1. krs, Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi
Avoinna: ma–pe klo 8–20.30, la klo 9–16, sunnuntaisin ja arkipyhinä suljettu.

tommisandberg_web.jpg
Tommi Sandberg: Avaamaton kierto. 2017. Keramiikka ja kipsi. Kuva: Tommi Sandberg

Muutoksen pelko, luopumisen vaikeus, identiteetin löytäminen. On helppoa menettää suuntansa tässä alati muuttuvassa maailmassa. Elämän käännekohdissa ihminen joutuu tekemään valintoja, jotka määrittävät häntä ja luovat suuntaa uudelle minäkuvalle. Yksilö on kuitenkin jatkuvassa muutostilassa, eikä identiteetin muokkaus tapahdu välittömästi. Miten suhtautua rakentuneeseen minäkuvaan, joka onkin ristiriidassa elämäsi kanssa? Kuinka hyvin loppujen lopuksi tunnet itsesi?

Halkeamispiste -näyttely ei perustu yksittäiseen selkeään ideakokonaisuuteen. Se on ennemminkin kokoelma erilaisia ajatuksia, jotka nivoutuvat yhden tietyn teeman alle. Taiteilijalle itselleen teoksilla on useita eri merkityksiä. Työskentely lähtee liikkeelle ideoista tai ajatuksista, jotka käyvät läpi useita eri muutoksia, variaatioita ja reinkarnaatioita prosessin aikana.

Tommi Sandberg on kuvataidekasvatuksen maisteriopiskelija Lapin yliopistossa. Ennen pedagogisia opintojaan hän on valmistunut kuvataiteilijaksi Saimaan ammattikorkeakoulusta pääaineenaan kuvanveisto. Erilaisia materiaaleja ja tekniikoita hyödyntävä Sandberg käsittelee tällä hetkellä taiteessaan muutoksen ja identiteetin välistä ristiriitaa, joka heijastuu ihmisen toiminnassa.

Lisätietoja:
Tommi Sandberg
+358 40 559 4302
sandberg.tommi(at)gmail.com
tommisandberg.weebly.comGalleria Lyhty

Tytti Vuorikari:
Muuttuva katse – Kollodium-märkälevy valokuvia
14. – 30.3.2017
Avajaiset maanantaina 13.3.2017 klo 18.00

F-talo, 1. krs, Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi
Avoinna: ma–pe klo 8–20.30, la klo 9–16, sunnuntaisin ja arkipyhinä suljettu.

tyttivuorikari_web.jpg
Tytti Vuorikari: Uni. 2017. Kollodium-märkälevykuva alumiinille, mustesuihkuvedos. 50x75 cm. Kuva: Tytti Vuorikari

Muuttuva katse -näyttely koostuu kollodium-märkälevytekniikalla kuvatuista valokuvista. Näyttelyssä pohditaan katseen muutosta äidiksi kasvamisen myötä. Kuinka näkökulma romanttiseen rakkauteen sekä lapseen muuttuu ja kuinka katseeseen vaikuttaa se, että lapsi ei alun perin ollutkaan oma.

Näyttelyssä esillä olevien kuvien kuvaustekniikka on harvinainen. Kollodium-märkälevytekniikka on alkujaan keksitty vuonna 1851. Sen kehittivät melkein samanaikaisesti Frederick Scott Archer ja Gustave Le Gray. Tekniikka oli käytössä vain noin 30 vuotta, sillä 1880-luvun loppupuolella kuivalevytekniikka korvasi haasteellisen märkälevytekniikan valokuvauksessa. 2000-luvulla tämä historiallinen tekniikka on kokenut uuden heräämisen johtuen sen erityislaatuisuudesta sekä ilmaisuvoimasta.

Kollodium-märkälevytekniikan haastavuus johtuu juurikin siitä, että levy ei saa kuivua kuvausprosessin aikana. Tämä antaa kuvaajalle vain 10 minuutin aikaikkunan, jossa koko prosessi levyn päällystämisestä kehitykseen on tehtävä. Lisäksi kuvaamisessa käytettävät kemikaalit sekä kuvaaminen joko lasi- tai alumiinilevylle tuovat omat haasteensa prosessiin. Kuvien valotusajat ovat useita sekunteja, mikä tekee niistä selkeästi erottuvia, yllätyksellisiä ja rosoisia.

Tytti Vuorikari on teollisen muotoilun maisteriopiskelija Lapin yliopistossa. Näyttely on hänen valokuvauksen sivuaineen loppuproduktio.

Lisätietoja:
Tytti Vuorikari
tytti.vuorikari(at)gmail.comGalleria Kajo

Lapin yliopiston taideryhmä Kalto:
Gategorize this
14. – 30.3.2017
Avajaiset maanantaina 13.3.2017 klo 18.00

F-talo, 4. krs, Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi
Avoinna: ma–pe klo 8–20.30, la klo 9–16, sunnuntaisin ja arkipyhinä suljettu.

kalto_web.jpg
Yksityiskohtia näyttelyssä esillä olevista teoksista.

Lapin yliopiston taideyhteisö Kalton neljännessä yhteisnäyttelyssä käsitellään sukupuolen ja sukupuolettomuuden käsitteitä taiteellisin keinoin ilmaistuna. Näyttelyn teokset käsittelevät, pohtivat ja kyseenalaistavat aihetta erilaisia näkökulmia esille tuomalla. Teokset luovat tilaa ajatuksille sukupuolirooleista ja pureutuvat muun muassa hedelmällisyyden ja intiimiyden kautta sukupuolisuuden käsitteeseen.

Sukupuolesta puhuttaessa olemukselliset ja kokemukselliset lähtökohdat voivat usein jäädä varjoon, koska naisiin ja miehiin puolittamisen tarve palvelee yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia intressejä. Feminiininen ja maskuliininen energia virtaavat meissä kaikissa ja saavat meidät kokemaan ja tekemään asioita monin eri tavoin. Mutta niin kauan kuin kategorisoimme itsemme vain kahteen ryhmään tai sukupuoleen, emme ehkä pääse eteenpäin ymmärryksessämme ihmisyyden syvimmästä olemuksesta.

Categorize this -näyttelyyn osallistuvat taiteilijat opiskelevat eri aloja Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa. Joukossa on esimerkiksi kuvataidekasvatuksen, graafisen suunnittelun ja sisustus- ja tekstiilimuotoilun opiskelijoita.

Kalto on Lapin yliopiston taideaineiden opiskelijoiden perustama taideyhteisö, jonka toiminta on kaikille yliopiston opiskelijoille avointa. Ryhmään voivat liittyä kaikki halukkaat, kunhan he ovat jonkin Lapin yliopiston ainejärjestön jäseniä. Kalto tukee opiskelijoiden vapaata taiteellista ilmaisua järjestämällä erilaisia näyttelyitä, taidemyyjäisiä, taidekeskusteluja ja työpajoja. Taideryhmä toimii myös yhteistyössä muiden paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa.

Lisätietoja:
Kalton toiminnanjohtaja Laura Kaikkonen, kaltoposti(at)ulapland.fi
Kalto Facebookissa
Instagram: @kaltoGalleria Kopio

Paul Dieppe:
The Healing Response
14. – 30.3.2017
Avajaiset maanantaina 13.3.2017 klo 18.00

F-talo, 1. krs, Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi
Avoinna: ma–pe klo 8–20.30, la klo 9–16, sunnuntaisin ja arkipyhinä suljettu.

pauldieppe_web.jpg
Kuva: Paul Dieppe

Professori Paul Dieppen näyttely The Healing Response käsittelee taiteen keinoja saada tietoa ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä kysymyksistä sekä perinteisen koululääketieteen ulkopuolella tapahtuvasta parantamisesta ja parantumisesta.

Paul Dieppe on ollut kansainvälisenä terveyden- ja hyvinvoinnin asiantuntijana Lapin yliopiston Hitaan ajattelun matkustavat laboratoriot -tutkimushankkeessa. Hän toimii terveyden ja hyvinvoinnin professorina Exeterin yliopiston Exeter Medical Schoolissa Lounais-Englannissa.

Lisätietoja:
Professori Jaana Erkkilä
Taide- ja kulttuuriopintojen yksikkö
jaana.erkkila(at)ulapland.fi


LY / Viestintä / LP