Uutiset 2012

Magenta-hanke työllistää ja kouluttaa Lapin visuaalisen alan taitelijoita

27.1.2012

Lokakuussa 2011 käynnistyneen kaksivuotisen Magenta-hankkeen tavoitteena on visuaalisen alan taiteilijoiden ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä työmahdollisuuksien lisääminen. Hankkeessa kehitetään uusi täydennyskoulutuksen malli Lapin ammattitaiteilijoita varten.

Magenta-hankkeen lähtökohtana on lappilaisten visuaalisen alan taiteilijoiden työllisyyden ja toimintaedellytysten parantaminen kehittämällä taiteilijoiden täydennyskoulutusta ja kuvataiteen manageriosaamista. Aktiivisella manageritoiminnalla ja taiteilijoiden täydennyskoulutuksella lisätään luovan talouden toimintaedellytyksiä ja vahvistetaan visuaalisten taiteiden merkitystä osana alueellista kehittämistä, osaamista ja kilpailukykyä.

Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään ja kannustetaan visuaalisen alan taiteilijoita luovaan yrittäjyyteen ja oman toiminnan tarkasteluun luovan alan yrittäjyyden näkökulmasta. Taiteilijan yritysmaailmassa toimiminen voi olla esimerkiksi teosmyyntiä tai -vuokrausta, työhyvinvointia lisäävän toiminnan järjestämistä yrityksiin tai yrityksen kummitaiteilijana toimimista.

Hankkeen täydennyskoulutusosio sisältää mm. toimenpiteitä, joilla pyritään taiteilijoiden työhyvinvoinnin edistämiseen sekä ammattitaidon ylläpitämiseen ja kohentamiseen esimerkiksi urasuunnittelun ja yrittäjyystaitojen oppimisen avulla.

Magentan toiminta-alueena on koko Lappi. Pilottipaikkakuntina toimivat Rovaniemi, Kemi, Tornio, Kemijärvi, Kittilä ja Inari. Vuoden 2013 loppuun kestävä hanke on Lapin taiteilijaseuran, Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden, taiteiden tiedekunnan ja Lapin taidetoimikunnan yhteistyöhanke. Hanke on saanut rahoituksen Euroopan sosiaalirahastolta ja Ely-keskukselta. Hankkeen omarahoitusosuudesta vastaavat Lapin taiteilijaseuran lisäksi yhteistyökunnat, alueen yritykset, Lapin yliopisto ja Lapin taidetoimikunta. Magenta-hanketta hallinnoi Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut. Hankkeen kokonaisbudjetti on 381 226,00 euroa.

Kerromme lisää hankkeesta ja sen tulevista toimista keskiviikkona 1.2. klo 10 Lapin taiteilijaseuran Galleria Napassa, Lapin maakuntakirjastolla (Jorma Eton tie 6, 96100 Rovaniemi). Tilaisuudessa ovat läsnä hankkeen työryhmän lisäksi Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden yksikön johtaja Antti Koski, Lapin taiteilijaseuran puheenjohtaja Maria Huhmarniemi sekä taiteilijat Riikka Jokiaho ja Henri Hagman.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Tiina-Kaisa Pirinen
Puhelin 040 673 5920, tiina-kaisa.pirinen (at) ulapland.fi
Manageri Merja Briñón
puhelin 045 205 5977, manageri.lts (at) gmail.com