Uutiset 2010

Marika Kunnarille Koneen Säätiön apuraha

16.12.2010

Tutkija Marika Kunnari on saanut Koneen Säätiöltä 22 800 euron tutkijastipendin väitöskirjan tekemistä varten.

Marika Kunnarin tutkimuksen aiheena on Kaivostoiminnan tiedollinen oikeuttaminen - Sosiologinen tutkimus Suomessa toteutettavasta globaalin talouden määrittämästä kaivostoiminnasta.

Kunnari tutkii muun muassa sitä, millaisia näkemyksiä kansalaisilla on kaivostoiminnasta. Lisäksi hän tutkii millaiseen tietoon perustuen kansalaiset oikeuttavat hankkeiden vastustamisen tai kannattamisen. Kunnari tavoittelee tutkimuksessaan kansalaisten näkemysten esilletuomista ja ymmärrettäväksi tekemistä sekä kansalaisten näkemysten huomioon ottamista kaivostoiminnassa ja yleisesti luonnonkäyttöön kohdistuvassa päätöksenteossa.

Lisätietoja:
Marika Kunnari
Puhelin 040 559 6672

LaY/Viestintä/OT