Uutiset 2008

Marja Vaarama ikääntymistä pohtivaan asiantuntijaryhmään

14.1.2008

Valtioneuvosto on asettanut työryhmän pohtimaan ikääntymistä. Lapin yliopistosta työryhmään on nimetty sosiaaligerontologian ja sosiaalityön professori Marja Vaarama.

Professori Marja Vaarama on nimetty ainoana yliopistojen edustajana asiantuntijaksi pääministeri Matti Vanhasen asettamaan korkean tason työryhmään, joka arvioi ikääntyvän Suomen tulevaisuutta ja siihen varautumisen riittävyyttä. Työryhmän tehtävänä on määritellä selvitystyön sisältö, valita osaselvitysten toteuttajat, kommentoida osaselvitysten tuloksia, muodostaa käsitys ikääntymisen politiikan kehittämisen tarpeista ja keskustella vaihtoehtoisista politiikkatoimista. Työryhmään nimettiin 12 jäsentä ja sen puheenjohtajana toimii talousasioiden alivaltiosihteeri Vesa Vihriälä valtioneuvoston kansliasta. 

Marja Vaarama nimitettiin sosiaaligerontologian ja sosiaalityön professoriksi Lapin yliopistoon 9.3.2007. Vaarama on suorittanut yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinnon Lapin yliopistossa 1995. Hän on tehnyt opetustyötä 25 vuotta ja tieteellistä tutkimustyötä vuodesta 1990 lähtien.  

Työurallaan Marja Vaarama on toiminut eri julkisyhteisöissä sosiaalityöhön liittyvissä tehtävissä, Vanhustyön Keskusliitossa, Suomen Mielenterveysseurassa, sosiaalihallituksessa ylitarkastajana ja erikoistutkijana ja tutkimusprofessorina Stakesissa vuodesta 1991 lähtien. Turun yliopiston dosentiksi hänet nimitettiin 1996 ja Lapin yliopiston dosentiksi 2002. Lapin yliopiston palvelukseen hän tuli vuonna 2005.      

Lisätietoja:
Marja Vaarama
Puhelin 0400 489 441

LaY/Viestintä/OT