Uutiset 2010

Markku Vieru Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtajaksi

25.1.2010

Lapin yliopiston liiketaloustieteiden professori ja matkailun ja liiketoiminnan laitoksen johtaja, Oulun yliopiston laskentatoimen dosentti Markku Vieru on nimitetty Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin väliaikaiseksi johtajaksi 31.8.2010 saakka.

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti yhdistää Lapissa tarjolla olevan matkailun tutkimus-, koulutus- ja palveluosaamisen yhdeksi organisaatioksi. Instituutin muodostavat Lapin yliopiston matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta, Rovaniemen ammattikorkeakoulun ravitsemis- ja talousala sekä Lapin ammattiopiston matkailu-, ravitsemis- ja talousala. Instituutin tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus, Itä-Lapin oppimiskeskus, Saamelaisalueen koulutuskeskus, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian matkailukoulutus ja –osaaminen sekä matkailualan eri yritykset. Instituutti on osa Lapin korkeakoulukonsernia.

Instituutti palvelee kansainvälisiä ja kansallisia matkailualan organisaatioita. Se luo edellytyksiä matkailukeskusten ja -yritysten kilpailukyvyn, ympärivuotisen matkailun ja siihen liittyvän yritystoiminnan kehittämiseen tutkimus- ja koulutustoiminnan sekä viestinnän avulla. Yksikkö aloitti toimintansa syksyllä 2009. Henkilöstöä on n. 100 ja opiskelijoita n. 1000.

Markku Vierulla on pitkä ura markkinaperusteisen laskentatoimen tutkijana. Hän on toiminut useissa asiantuntija- ja luottamustehtävissä, kuten Lapin yliopiston matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnan dekaanina, ja ollut merkittävästi mukana vaikuttamassa matkailualan koulutuksen kehittämiseen Lapin yliopistossa. Vierulla on erinomainen näkemys matkailusta liiketoimintana, alan sisäisestä ja ulkoisesta laskentatoimesta sekä matkailuyritysten rahoituksesta.

 - Matkailu on jo vuosia ollut Lapin Nokia. Siksi on hyvin luontevaa, että nimenomaan Lapin korkeakoulukonserni on perustanut matkailualalle voimakkaan ja näkyvän osaamiskeskittymän. Näen, että Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin rooli on hyvin keskeinen matkailualaa palvelevan tutkimustiedon tuottajana, tuotekehitys–  ja innovaatiotoiminnan kehittäjänä ja laadukkaan koulutuksen tarjoajana, Markku Vieru linjaa instituutin tehtävää.

 - Ainutlaatuisesta yhteistoimintarakenteestaan johtuen instituutti on suunnannäyttäjä muillekin koulutusaloille. Se kouluttaa matkailualan osaajia leveällä rintamalla, eikä vain Lapin tarpeisiin. Instituutti kokoaa opiskelijoiden parhaaksi kansainvälisiä tutkijoita, opettajia, osaajia ja toimintaa saman katon alle. Tavoitteena on matkailualan liiketoiminta- ja yrittäjäosaamisen parantaminen., Vieru kuvaa instituutin etuja.

Lisätietoja:
Markku Vieru, puhelin 040 037 7641
Mauri Ylä-Kotola, rehtori, Lapin yliopisto, puhelin 040 027 6288
Arvo Jäppinen, konsernijohtaja, Lapin korkeakoulukonserni,  puhelin 020 798 5310
http://www.matkailuinstituutti.fi
http://www.lapinkorkeakoulukonserni.fi

Tiedote/Tiina Kaksonen