Uutiset 2021
Growth_Kuva1_web.jpg
Satu Miettinen: Basilika ja juuret. Biotaiteen ja taidelähtöisten menetelmien tutkijoista koostuva taiteilijaryhmä tarkastelee kasvua, kuolemaa ja rappeutumista biotaiteen suuntina yhteisnäyttelyssään Galleria Hämärässä.

Marraskuun näyttelytarjontaa taiteiden tiedekunnan F-talon gallerioissa

4.11.2021

Viisi uutta näyttelyä avautuu Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan F-talon gallerioissa maanantai-iltana 8. marraskuuta klo 18–19.30. Tervetuloa avajaisiin!

Galleria Seinässä avautuu Lapin yliopiston taideaineiden opiskelijoiden ainejärjestö TAO ry:n 15-vuotista taivalta esittelevä juhlavuosinäyttely. Galleria Hämärässä nähdään Heidi Pietarisen, Satu Miettisen, Melanie Sarantoun, Tomi Knuutilan, Outi Valannon ja Terhi Marttilan yhteisnäyttely, jossa tarkastellaan kasvun, kuoleman ja rappeutumisen teemoja biotaiteen suuntina.

Galleria Kilossa avautuva Johanna Keräsen ja Hanna Lankisen yhteisnäyttely esittelee kuvituksia Kemin Lapin ja Kittilän lapinkylän elämästä vuosina 1500–1750 osana aihetta käsittelevää kirjaprojektia sekä syksyllä 2019 aloitettua kuvataidekasvatuksen yhteisöprojektia.

Heikki Tuiskun muotoilunäyttely Galleria Lyhdyssä tuo esille nurmenhoitomenetelmään liittyvän työkoneen muotoiluprosessia. Minna Mukarin taideperustaiseen tutkimukseen pohjautuva installaatioteos Galleria Kopiossa tarkastelee puolestaan luontoympäristössä tapahtuvan taiteellinen eläytymistoiminnan vaikutusta lasten mielikuvituksen ja luovuuden kehittymiseen.

Lisäksi Galleria Kajossa jatkuu Reetta Sutisen abstrakteja akryylimaalauksia esittelevä näyttely. Näyttelyt ovat esillä yliopiston aukioloaikoina 25. marraskuuta asti.Galleria Seinä

TAO ry:
Fuksianpunaisia muistoja – 15 vuotta ainejärjestötoimintaa
9.–25.11.2021
Avajaiset maanantaina 8.11.2021 klo 18–19.30

F-talo, 1. krs, Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi
Avoinna: ma-pe klo 8–20, la klo 9–16, sunnuntaisin ja arkipyhinä suljettu.


Fuksianpunaisia-muistoja_web.jpg


Lapin yliopiston taideaineiden opiskelijoiden ainejärjestö TAO ry:n juhlavuosinäyttely esittelee muistoja TAOn matkan varrelta. Tarinoita taiteiden tiedekunnasta, esineitä ainejärjestön historiasta, opiskelijaelämän arkea ja juhlaa. Tervetuloa tutustumaan vuosien saatossa kerääntyneisiin muistoihin sekä luomaan uusia sellaisia!

TAO ry täyttää viisitoista vuotta syksyllä 2021 ja tähänastista taivalta juhlistetaan marraskuussa viidentoista päivän ajan. Lisätietoja vuosijuhlaviikoista osoitteesta www.taory.fi

Lisätietoja:
Näyttelytyöryhmän vetäjä Netta Riponiemi, taonayttely(at)gmail.com
Hallituksen puheenjohtaja Matilda Kalving, tao(at)ulapland.fiGalleria Hämärä

Heidi Pietarinen, Satu Miettinen, Melanie Sarantou,
Tomi Knuutila, Outi Valanto ja Terhi Marttila:
Growth, Death and Decay – Kasvu, kuolema ja hajoaminen
9.–25.11.2021

F-talo, 1. krs, Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi
Avoinna: ma-pe klo 8–20, la klo 9–16, sunnuntaisin ja arkipyhinä suljettu.


Growth_Kuva2_web.jpg
Pienet mikrobit mikroskoopin läpi tarkasteltuna. Kuva: High Altitude Bio-prospecting (HAB).


Growth, Death and Decay -näyttely keskittyy teemallisesti kasvuun, kuolemaan ja rappeutumiseen biotaiteen suuntina. Teokset esittelevät muun muassa datan keräämiseen ja orgaanisen materiaalin kasvuun liittyvää rytmiä, liikettä ja ääntä biotaiteen hengessä.

Missä kulkevat elävää materiaalia hyödyntävän biotaiteen rajat? Millaista tietoa jää tieteellisen tutkimustyön ulkopuolelle? Miten biotaide voidaan muuttaa taidelähtöisten menetelmien kautta tiedoksi ja taiteelliseksi ajatteluksi?

Koronavirus COVID-19 ja etäyhteyksiin siirtyminen aiheuttivat taiteilijaryhmän työskentelylle vieraantumisen tilan, joka loi lähtökohdat materiaali- ja taidelähtöiselle tutkimukselle biotaiteen eli elävien organismien ja vitaalisen materiaalisuuden parissa. Luonnonilmiöt piirtyivät esiin tallentavan kenttätyön avulla kotikeittiössä, lähimetsässä tai taivaan kappaleita seuraamalla, koska myös tuulella, orgaanisella juurikasvulla ja mikrobeilla on kyky muodostaa kuvia.


Growth_Kuva3_web3.jpg
Placemaking through Performance. Kuva: Satu Miettinen


Teokset välittävät ajatuksen siitä, että luonto ei koostu esineistä, vaan sitä voi tarkkailla erilaisten elämänmuotojen ja kanssaeläjien avulla. Millaista on yhteistyö taiteilijan ja luonnon välillä?

Näyttelyssä on mukana biotaiteen ja taidelähtöisten menetelmien tutkijoita, kuten tekstiilialan professori Heidi Pietarinen, dekaani, palvelumuotoilun professori Satu Miettinen, yliopistotutkija Melanie Sarantou, digitaalisen median lehtori Tomi Knuutila ja jatko-opiskelija Outi Valanto Lapin yliopistosta sekä jatko-opiskelija Terhi Marttila portugalilaisesta Porton yliopistosta.

Lisätietoa:
Professori Heidi Pietarinen (tekstiiliala), 040 484 4401, heidi.pietarinen(at)ulapland.fi
Professori Satu Miettinen (palvelumuotoilu), 040 484 4367, satu.miettinen(at)ulapland.fi
Yliopistotutkija Melanie Sarantou (muoti, yhteisölähtöinen tutkimus ja taidelähtöiset menetelmät), 040 484 4477, melanie.sarantou(at)ulapland.fiGalleria Kilo
Johanna Keränen ja Hanna Lankinen:
Kylässä ja kalassa – Välähdyksiä menneisyydestä
9.–25.11.2021
Avajaiset maanantaina 8.11.2021 klo 18–19.30

F-talo, 1. krs, Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi
Avoinna: ma-pe klo 8–20, la klo 9–16, sunnuntaisin ja arkipyhinä suljettu.

HannaLankinen_TalvikylaII_web.jpg
Hanna Lankinen: Talvikylä II, 2021, tussipiirros.


Kylässä ja kalassa – Välähdyksiä menneisyydestä on kokoelma Johanna Keräsen ja Hanna Lankisen kuvituksia Kemin Lapin ja Kittilän lapinkylän elämästä vuosina 1500–1750. Kuvitustyö liittyy aihetta käsittelevään kirjaprojektiin ja on osa syksyllä 2019 aloitettua kuvataidekasvatuksen yhteisöprojektia. Näyttely kuvaa prosessin vaiheita ensimmäisistä luonnoksista viimeisimpiin kuviin ja toimii samalla osana molempien pro gradu -tutkielmien taiteellista osiota.

Tukea aikakauden visuaaliseen kuvaamiseen on projektissa haettu erilaisista kirjallisista kuvauksista – sekä aikalaisteksteistä että uusimmasta tutkimuksesta – taiteellisista kuvituksista ja arkeologisesta materiaalista. Merkkejä aikakauden historiasta on säilynyt vähän valokuvattavaksi, mutta samankaltaista kulttuuria on valokuvattu Ruotsin Lapissa.

Kuvituksista on tehty monia versioita ja niitä on arvioitu prosessin kuluessa useaan kertaan. Kuvien historiallisesta uskottavuudesta on lisäksi kerätty palautetta aiheesta kirjoittavalta tutkimusryhmältä, ja kuvien työstäminen jatkuu myös näyttelyn jälkeen. Kuvissa vaihtelee realistinen ja abstrakti kuvaaminen, ja prosessin aikana työvälineiksi valikoituivat lyijykynä ja tussi. Mustavalkoinen ilmaisu vakiintui kuvituksiin selkeytensä ja mukautuvuutensa vuoksi.

Lisätietoja:
Johanna Keränen, johakera(at)ulapland.fi
Hanna Lankinen, halankin(at)ulapland.fiGalleria Lyhty

Heikki Tuisku:
Gamechanger
9.–25.11.2021
Avajaiset maanantaina 8.11.2021 klo 18–19.30

F-talo, 1. krs, Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi
Avoinna: ma-pe klo 8–20, la klo 9–16, sunnuntaisin ja arkipyhinä suljettu.


Gamechanger_luonnoksia_HeikkiTuisku_web.jpg
Heikki Tuisku: luonnoksia Gamechanger-työkoneesta.


Liikkuva työkone suunnittelun kohteena on yksinkertaisimmillaankin melko monimutkainen. Se sisältää useita koneenelimiä, jotka ovat yleensä eri suunnittelijoiden vastuualueilla. Kaikilla osa-alueilla on käytettävyyteen liittyviä ominaisuuksia ja ne vaikuttavat suoraan tai välillisesti työkoneen ulkonäköön. Siinä missä insinööreillä on täysi työ sovittaa koneenelimet yhteen ja saada niistä teknisesti toimiva kokonaisuus, on muotoilijoilla täysi työ tehdä kokonaisuudesta selkeä, käyttäjäystävällinen ja katseenkestävä.

Teknologinen edistyksellisyys, käytön mukavuus tai nykyaikaisuus eivät automaattisesti heijastu työkoneen olemukseen. Muodonannon mahdollisuuksia voivat rajoittaa esimerkiksi pienet valmistusmäärät tai liian funktionaalinen lähestymistapa. Työkoneesta onkin helppoa tehdä yksinkertaisen tai vanhanaikaisen näköinen, sisälsipä se miten hienoa teknologiaa tahansa. Perinteisellä tuotemuotoilulla on tässä tärkeä rooli oikeansuuntaisten viestien välittämisessä eri sidosryhmille.

Gamechanger-näyttely avaa Turf Gamechanger -nurmenhoitomenetelmään liittyvän työkoneen muotoiluprosessia. Muotoilutoimeksiantona se oli toimialalle melko tyypillinen: mittasuhteet tulevat annettuna, olemassa olevaa ohjaamoa sovitellaan kokonaisuuteen, tuotearkkitehtuuri sekä peruskonsepti toimintoineen ovat jo olemassa ja kokonaisuudessa on paljon näkyviä osia, joiden ulkonäköön ei voi merkittävästi vaikuttaa.

Muodonannon mahdollisuuksia rajoitti myös esimerkiksi pieni sarjakoko, mikä sulki pois valmistusmenetelmiä ja rajoitti muottikustannuksia. Kaikkien rajoitteiden keskellä oli kuitenkin mahdollisuus luoda jotakin uutta. Toisin kuin työkoneen muotoilussa tyypillisesti, tällä laitteella ei ollut historiallisia esikuvia.

Muotoilukonseptia olivat suunnittelemassa Heikki Tuisku (Heikki Tuisku Design) ja Tuomas Davidsson MKS Cabins Oy:stä. Projektin asiakkaana oli Turf Gamechanger Oy ja mekaniikkasuunnittelusta vastasi Comatec Oy.

Lisätietoja:
Heikki Tuisku, teollisen muotoilun yliopistonlehtori, TaM, heikki.tuisku@ulapland.fiGalleria Kopio

Minna Mukari:
Kotopesä
9.–25.11.2021
Avajaiset maanantaina 8.11.2021 klo 18–19.30

F-talo, 1. krs, Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi
Avoinna: ma-pe klo 8–20, la klo 9–16, sunnuntaisin ja arkipyhinä suljettu.


Kotopesä_web.jpg
Minna Mukari: kuva näyttelyjulisteesta


Kotopesä-näyttely esittelee Minna Mukarin taideperustaisen tutkimuksen visuaalisen osion. Teos tarkastelee, miten luontoympäristössä tapahtuva taiteellinen eläytymistoiminta vahvistaa lasten mielikuvitusta ja luovuuden kehitystä. Taideteoksen tarkoitus on syventää ja tuoda moniaistisesti esille tutkimuksessa käsiteltyä ilmiötä sekä kuvallista vuoropuhelua tekijän oman taiteen ja ykkösluokkaa käyvien oppilaiden taiteen välillä.

– Tarkastelun kohteena meillä olivat uhanalaisiksi luokitellut lintulajit, joita esiintyy arktisella alueella. Taidepäivämme tapahtui Arktikumin puutarha-alueella, missä tutustuimme moniaistisin taiteen keinoin suokukon, tunturipöllön ja hömötiaisen elämään, Mukari kertoo.

Näyttelyssä nähtävä teos on luonnonmateriaaleista, kierrätysmateriaalista, värimusteista ja äänestä rakentuva installaatio, johon on reflektoitu taiteilija-tutkija-opettajan omaa sekä lasten tekemää taidetta.

Tarinallisen teoksen lopulliseen muotoon ovat vaikuttaneet tutkimukseen liittyneet lasten tekemät maataideteokset, kehollisuutta ja moniaistisuutta hyödyntävät leikit, toiminnasta syntyneet vuoropuhelut sekä oppilaiden ajatuksista, kokemuksista ja mielikuvista rakentuneiden piirroksien ja tarinoiden tarkastelut.

Minna Mukari on toiselta koulutukseltaan kuvataiteilija ja toiminut aktiivisena taiteen kentällä vuodesta 2011 lähtien. Häntä kiehtoo työssään taiteilijuuden, tutkijuuden ja opettajuuden yhdistäminen.

– Taiteen opettaminen on lähellä sydäntäni. Se tarjoaa mahdollisuuden oppia itse lapsilta, ymmärtää jokaisen yksilöllistä maailmaa sekä vahvistaa oppilaan minuutta. Voimme yhdessä oppia kukin toisiltamme ja muodostaa yhdessä jotain oivaltavaa kokemuksien kautta – kun vain uskaltautuu ja rohkaistuu näyttämään oman sisäisen maailmansa taiteen keinoin, Mukari toteaa.

Lisätietoja:
Minna Mukari, mmukari(at)ulapland.fiGalleria Kajo

Reetta Sutinen:
Valmis jo nyt, keskeneräinen aina
19.10.– 25.11.2021

F-talo, 4. krs, Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi
Avoinna: ma-pe klo 8–20, la klo 9–16, sunnuntaisin ja arkipyhinä suljettu.


Aamu_ReettaSutinen_web.jpg
Reetta Sutinen: Aamu. Akryyli.


Reetta Sutisen Valmis jo nyt, keskeneräinen aina -näyttelyssä on esillä abstrakteja akryylimaalauksia, jotka ovat hetkiä taiteilijan elämästä. Teokset ovat hetkensä ilmentymiä, jotka ovat kummunneet siitä versiosta valmiutta ja vapautta missä hän on kulloinkin ollut.

– Olen samaan aikaan täysin valmis ja aina matkalla. Olen rakkaudella täydelliseksi luotu, kelpaava juuri sellaisena kuin olen. Silti olen epätäydellinen, teen virheitä ja saan kasvaa. Juuri tämä ajatus on tuonut minulle suurta lohtua kipuiluun oman täydellisyyden tavoitteluni kanssa. Arvoni eivät perustu täydellisyyteen vaan siihen, että Jumala on luonut minut rakkaudella ja tarkoituksella, Reetta Sutinen kertoo.

Sama pätee myös Sutisen matkaan maalaustaiteilijana. Taiteilijuuden alkuhapuilun yrittämisestä on siirrytty vapaampaan tekemiseen. Sutinen on löytänyt oman tapansa ilmaista itseään ja olla aito omassa tekemisessään.

– Olen taiteilijuuden alkumetreillä ja silti jokainen tekemäni teos on täydellisen valmis, kun niin tekijänä päätän. Kuitenkin kolmen tai kolmenkymmenen vuoden päästä olen päässyt pidemmälle matkallani luojana. Voin kertoa erilaisia tarinoita ja tarjota erilaista syvyyttä. Aina valmis, aina matkalla. Niin ihmisenä kuin taiteilijana.

Lisätietoja:
Reetta Sutinen, resutine(at)ulapland.fi


LY / TTK / LP