Uutiset 2012

Martti Ahtisaari -akatemiaprofessuurin hakuilmoitus

26.1.2012

Suomen Akatemia on julistanut avoimeksi viisivuotisen rauhantutkimukseen ja kansainvälisten konfliktien hallinnan tutkimukseen keskittyvän Martti Ahtisaari -akatemiaprofessuurin.

Akatemiaprofessuuria ei ole sidottu mihinkään tieteenalaan. Hakijan tutkimus voi käsitellä esimerkiksi seuraavia teemoja:

• konfliktien taloudelliset, historialliset ja sosiaaliset syyt,
• konfliktien ehkäisy, konfliktien välitys ja ratkaisu, rauhansovittelu,
• poliittiset, etniset ja uskonnolliset tekijät konfliktien hallinnassa
• kulttuurien välinen vuoropuhelu ja ymmärrys.

Akatemiaprofessori edistää alansa tutkimusta ja luovan tutkimusympäristön kehittymistä. Akatemiaprofessori toteuttaa omaa tutkimussuunnitelmaansa, johtaa tutkimusryhmänsä työtä ja antaa ohjausta nuorille tieteenharjoittajille.

Akatemiaprofessori palvelee suomalaista tutkimusta, yhteiskuntaa tai kansainvälistä yhteistyötä. Hakija sopii hakuvaiheessa siitä, että suomalainen yliopisto tai tutkimuslaitos sitoutuu solmimaan työsuhteen hakijan kanssa, mikäli hän saa professuurin. Martti Ahtisaari -professori ja yliopisto sopivat keskenään, missä tutkija työskentelee. Akatemia toivoo, että tutkija työskentelee pääasiassa Suomessa alan tutkimuksen vahvistamiseksi.

Martti Ahtisaari -akatemiaprofessorin tehtävä täytetään enintään viideksi vuodeksi ajalla 1.1.2013 – 31.12.2017. Suomen Akatemia rahoittaa tehtävän palkkauksen 8 350 e/kk mukaan. Akatemiaprofessorille voidaan myöntää lisäksi rahoitusta tutkimuskuluihin, tutkimusryhmän palkkaukseen, kansainväliseen yhteistyöhön ja liikkuvuuteen.

Haku on kaksivaiheinen. Aiehaku päättyy 26.3.2012 klo 16.15. Hakuaika on ehdoton. Akatemia kutsuu hakijat varsinaiseen hakuun aiehakemusten perusteella. Hakemukset pyydetään jättämään Suomen Akatemialle verkkoasioinnin kautta.

Martti Ahtisaari -professuurin hakuilmoitus ja hakuohjeet on julkaistu Suomen Akatemian verkkosivulla osoitteessa www.aka.fi/hakuilmoitukset 

Tiedote/Suomen Akatemian viestintä