Uutiset 2010

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituuttiin ammatillisen koulutuksen tulosalue

10.12.2010

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituuttiin (MTI) muodostetaan 1.1.2011 lukien oma matkailu-, ravitsemis- ja talousalan (marata) tulosalue irrottamalla marata-ala Lapin ammattiopistosta. Lapin ammattiopistolla on marata-alan koulutusta Rovaniemellä, Kittilässä ja Sodankylässä.

Lapin ammattiopiston marata-alan henkilöstö siirtyy uuden tulosalueen henkilöstöksi. Levi-Instituutin toimialajohtajan virka lakkautetaan ja nykyinen viranhaltija siirtyy MTI:n marata-tulosalueen palvelukseen. Lapin ammattiopiston rehtori, palvelualojen toimialajohtaja ja Sodankylä-Instituutin toimialajohtaja jatkavat nykyisissä tehtävissään ilman vastuuta marata-alan koulutuksesta.

Marata-alan opetus järjestetään jatkossakin Toripuistikon, Levi-Instituutin ja Sodankylä-Instituutin toimipisteissä ja tiloissa. Korkeakouluasteen koulutus järjestetään pääsääntöisesti Viirinkankaalla MTI:n tiloissa. Marata-tulosalueen opiskelijoiden ottamisesta, opetuksesta ja tutkintotodistusten myöntämisestä vastaa instituutin marata-alan tulosalue ja sen rehtori.

Yhteensä muutos koskee 760 Lapin ammattiopiston opiskelijaa ja 70 työntekijää. Opiskelijoista 560 on opetussuunnitelmaperustaisessa koulutuksessa ja 200 näyttötutkintoperustaisessa aikuiskoulutuksessa. MTI:n kokonaisopiskelijamäärä syksyllä 2010 oli yhteensä 1557 opiskelijaa.

Lisätietoja:
Eero Korhonen
Lapin ammattiopisto
020 798 4411

Martti Lampela
Rehtori
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
020 798 5311