Uutiset 2011
 

Matti Niemivuo oikeusministeriön asettamaan työryhmään

1.12.2011

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelamaan tuomioistuimia ja tuomareita koskevien säädösten uusimista. Lapin yliopistosta työryhmän jäseneksi nimitettiin professori, dekaani Matti Niemivuo.

Laajapohjaisen työryhmän tavoitteena on, että keskeinen tuomioistuimia ja niiden henkilökuntaa koskeva sääntely siirtyy laintasoiseksi ja että tuomioistuimien työjärjestyksessä annetaan tuomioistuimen hallinnosta ja työstä sellaiset määräykset, joista ei ole tarpeen säätää laissa. Asetuksia ei enää tarvittaisi.

Työryhmän on saatava työnsä valmiiksi 31.12.2013 mennessä. Työryhmän on tehtävä väliraportti työnsä etenemisestä 31.12.2012. mennessä.

Työryhmän puheenjohtajana toimii presidentti Mikko Könkkölä Helsingin hovioikeudesta ja varapuheenjohtajana ylituomari Hannu Renvall Turun hallinto-oikeudesta. Työryhmässä on 15 jäsentä.

LaY/Viestintä/OT