Uutiset 2021
Seminaariosallistujia osa paikan päällä ja osa etäyhteydellä.
Kuva: Marjo Laukkanen. Migration in the North -konferenssi Arktikumissa syksyllä 2020.

MaxiPAC symposium etsii ratkaisuja kolmansien maiden kansalaisten korkeakoulutukseen ja työllistymiseen – rekisteröinti tapahtumaan on avattu

18.6.2021

EU:n Erasmus+ -projekti MaxiPAC (Maximizing Previously Acquired Competences - Aiemmin hankittujen taitojen maksimointi) järjestää 27. lokakuuta 2021 puolipäiväisen symposiumin Arktisessa keskuksessa Rovaniemellä.

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä SIMHE-palvelujen ja useiden Suomen yliopistojen kanssa. Tapahtumassa on mukana puhujia opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Opetushallituksesta sekä myös kansainvälisiä puhujavieraita. 

Symposium pyrkii löytämään tapoja, joilla voitaisiin parantaa korkea-asteen koulutuksen ja työn saantia kolmansien maiden kansalaisten ja pakolaisena maahan tulevien joukossa. MaxiPAC tuo yhteen päättäjät, yrittäjät, opiskelijat, opettajat, tutkijat ja muita korkea-asteen koulutuksen ammattilaisia. Tavoitteena on myös laatia parhaiden käytäntöjen opas.

Ohjeita symposium osallistujille

Symposiumin kieli on englanti. 

Tapahtumaan ilmoittaudutaan lähettämällä sähköposti (mainitse nimi, titteli, organisaatio) 18. lokakuuta 2021 mennessä MaxiPAC-hankkeen projektikoordinaattorille aayonghe@ulapland.fi 

Lisätietoa MaxiPAC hankkeesta www.maxipac.eu

Symposiumin ohjelma

Lisätiedot:

Ayonghe Akonwi, Projektikoordinaattori
Arktinen keskus, Lapin yliopisto
aayonghe@ulapland.fi, +358404844231

Nafisa Yeasmin
Arktinen maahanmuutto
Arktinen keskus, Lapin yliopisto
nafisa.yeasmin@ulapland.fi, +358 40 484 4256