Uutiset 2010

Median merkitykset lasten, nuorten ja aikuisten elämässä

25.1.2010

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan mediakasvatuksen opiskelijat sekä lehtorit Päivi Hakkarainen ja Virpi Vaattovaara ovat koostaneet kirjan yliopisto-opiskelijoiden mediaelämäkerroista ja mediapäiväkirjoista.

Minun mediani. Opiskelijoiden kertomuksia mediasuhteista -teoksen tekee erityiseksi se, että perinteisistä tieteellisistä julkaisuista poiketen Minun mediani -teoksessa pääosassa ovat opiskelijoiden kirjoitukset. Myös kirjan taitto on tehty opiskelijatyönä. Taitosta on vastannut mediakasvatuksen opiskelija Matti Kukkonen.

– Tavoitteemme on ollut motivoida ja sitouttaa opiskelijoita kursseille ja tiedeyhteisön jäseniksi tarjoamalla heille mahdollisuus kirjoittaa julkaisukelpoisia tekstejä jo perusopintojen aikana, kirjan toimittaneet Hakkarainen ja Vaattovaara kertovat.

Kirja koostuu opiskelijoiden kirjoittamista mediaelämäkerroista ja mediapäiväkirjoista sekä lehtorien johdantoartikkeleista. Mediaelämäkerroissaan ja mediapäiväkirjoissaan opiskelijat kertovat elämästään eri medioiden parissa: kirjallisuuden, television, digitaalisten pelien, tietokoneen, Internetin, radion, sarjakuvan ja elokuvien.

– Kertomuksista piirtyy kuva monimuotoisista ja yksilöllisistä mediasuhteista, joissa median rooli voi olla toisinaan hyvinkin arkinen ajankulu ja toisinaan elämän suuntaan vaikuttava voima. Kirjan kirjoittaminen ja julkaiseminen on ollut pitkäkestoinen, mutta antoisa projekti, johon opiskelijat ovat lähteneet rohkeasti mukaan, Hakkarainen ja Vaattovaara sanovat.

Minun mediani. Opiskelijoiden kertomuksia mediasuhteista (Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 21) julkistetaan ke 27.1.2010 klo 18.00 Kahvila Kauppayhtiöllä.

Kirjan on kustantanut Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, ja sitä voi tiedustella Lapin yliopiston Tiede- ja taidekirjakauppa Tilasta.

Lisätietoja:
Päivi Hakkarainen
Lehtori (vs.), mediakasvatus
p. 040 4844 105

http://www.paivihakkarainen.wordpress.com/
 
Virpi Vaattovaara
Lehtori, verkkopedagogiikka
p. 040 4844 144
http://www.ulapland.fi/virpivaattovaara

LaY/Viestintä/OT