Uutiset 2005
 

Mediapedagogiikkakeskuksen tutkijoille rahoitusta oppimisympäristöjen monitieteiseltä tutkijakoululta

28.11.2005

Oppimisympäristöjen monitieteinen tutkijakoulu on myöntänyt rahoitusta Pirkko Hyvöselle ja Miika Lehtoselle väitöskirjojen tekoon. Tutkijakoulun tavoitteena on tuottaa kansainvälisesti tasokkaita tutkijoita, jotka yhdistävät monitieteisesti teknologisten ympäristöjen ja oppimisen osaamista.

Vuonna 2004 Lapin yliopistossa jatko-opintonsa aloittanut Pirkko Hyvönen menestyi hyvin valtakunnallisessa tutkijakouluhaussa. Hänelle myönnettiin tutkijanpaikka vuodeksi. Kuutta tutkijanpaikka haki 27 eri yliopistojen jatko-opiskelijaa.
 
Hyvönen käsittelee tutkimuksessaan leikillisen oppimisympäristön ominaisuuksia sekä ympäristön ja siihen sisältyvän teknologian hyödyntämistä esi- ja perusopetuksessa. Tutkimus tarjoaa pedagogisten mallien lisäksi konkreettisia ehdotuksia leikin ja käytännön opetustyön yhdistämiseksi. Opetustyön kehittämisen ohella Hyvönen pohtii tyttöjen ja poikien yhteisen leikin edellytyksiä leikillisessä oppimisympäristössä.

Miika Lehtoselle tutkijakoulu myönsi rahoituksen kuudeksi kuukaudeksi väitöskirjan loppuunsaattamiseksi. Lehtosen väitöstutkimus yhdistää tiederajat ylittävästi kasvatustiedettä ja informaatioteknologiaa. Lehtonen pohtii väitöstutkimuksessaan erityisesti simulaatioiden ja virtuaaliympäristöjen hyödyntämisen pedagogisia malleja sekä niissä tarvittavia teknisiä ratkaisuja eli sitä, kuinka moderneja simulaatio- ja virtuaalitodellisuusperustaisia välineitä ja verkkosovellutuksia voitaisiin hyödyntää perustelluilla ja tehokkailla tavoilla opetuksessa, opiskelussa ja oppimisessa.

Oppimisympäristöjen monitieteinen tutkijakoulu on kahdeksan eri tieteenalan ja kahdentoista yliopiston muodostama verkosto, johon Lapin yliopistosta kuuluu kasvatustieteiden tiedekunta. Tutkijakoulu on käynnistynyt vuonna 2002 ja vastuuyliopistona on Turun yliopisto. Tutkijakoulun tavoitteena on edistää tieteellisen jatkokoulutuksen ja yrityselämän yhteistyötä.

 

LaY Viestintä/Harjoittelija Eleni Mizaras