Uutiset 2006

Merja Kinnunen sosiologian professoriksi Lapin yliopistoon

28.3.2006

Lapin yliopiston hallitus nimitti yhteiskuntatieteiden tohtori Merja Kinnusen sosiologian professorin virkaan 1.8.2006 lukien.

Lapin yliopiston hallitus nimitti kokouksessaan 28.3.2006 yhteiskuntatieteiden tohtori Merja Kinnusen sosiologian professorin virkaan yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan 1.8.2006 lukien. Kinnunen on suorittanut Tampereen yliopistossa sosiaalihuoltajatutkinnon 1985, yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon 1990, lisensiaatitn tukinnon 1995 ja tohtorin tutkinnon 2001. Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sosiologian dosentiksi hänet nimitettiin 2002. Merja Kinnunen on toiminut sosiologian assistenttina ja yliassistenttina Tampereen yliopistossa vuodesta 1993 lähtien.   

Lisätietoja:
Hallintojohtaja Juhani Lillberg
Puhelin 0400 690 709

LaY/Viestintä/OT