Uutiset 2011

Merja Laitinen sosiaalityön professoriksi

17.2.2011

Lapin yliopisto on ottanut rehtorin päätöksellä yhteiskuntatieteiden tohtori Merja Laitisen sosiaalityön, erityisesti kuntouttavan sosiaalityön professorin tehtävään yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan 1. maaliskuuta 2011 lukien.

Merja Laitinen on valmistunut yhteiskuntatieteiden tohtoriksi Lapin yliopistossa vuonna 2004. Hän on toiminut Lapin yliopiston sosiaalityön laitoksella tutkijana vuodesta 1999 ja ma. professorina vuodesta 2007 lähtien. Laitinen on ollut Turun yliopiston sosiaalityön dosentti vuodesta 2007 lähtien. Merja Laitinen on yhteiskuntatieteiden tiedekunnan varadekaani.

Merja Laitinen on tutkinut muun muassa lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä, ihmisten elämisen mahdollisuuksia ja hyvinvoinnin muotoutumista harvaan asutuilla seuduilla, lastensuojelun sosiaalityötä sekä sosiaalityön paikan muotoutumista rakenteellisissa muutoksissa. 

Rehtorin päätöksiä: www.ulapland.fi/rehtorinpaatokset

Lisätietoja:
Merja Laitinen
Puhelin 040 509 2153
Henkilöstöjohtaja
Mirja Väyrynen
040 8612225

LaY/Viestintä/OT