Alumnitarinoita
 
Mikko_Hannus_WEB.jpg

Mikko Hannus, johtaminen

Johtamisen alumni Mikko Hannus

  • Opiskelin johtamista ja olet nyt töissä OP Yrityspankki Oyj:llä Asiakkuusjohtajana. Vastaan Pohjois-Suomen pörssiyhtiöistä sekä listaamattomista suuryhtiöistä.
  • Asiakkaani tilanteet muuttuvat arjessa jatkuvasti, joten pyrin olemaan tietoinen heidän nykyisistä ja tulevista rahoitustarpeistaan. Asiakastapaamisten lisäksi käyn paljon verkkoneuvotteluja analyytikoiden, asiantuntijoiden sekä päättäjien kanssa.
  • Minusta yliopiston tärkein tehtävä on harjaannuttaa ajattelemaan. Työtehtäväni edellyttää strategisen liikkeenjohdon ja todellisten kilpailuetua luovien asioiden hahmottamista. Opintojeni suuntautuminen ja työelämässä kohtaamani asiat ovat olleet yhdenmukaisia.