Uutiset 2011

Ministeri Gustafsson: Säästöjen keskellä tarvitaan yhteistä vastuunkantoa

21.11.2011

Opetusministeri Jukka Gustafsson korosti eri koulutussektorien toimijoiden yhteistyön tärkeyttä puhuessaan korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdolle seminaarissa 21.11.

– Nyt jos koskaan meillä täytyy olla yhteinen visio siitä, mitä kohti olemme kulkemassa ja mitä tulevaisuudelta tavoittelemme. On tärkeää, etteivät säästöt johtaisi eri koulutussektorien, eri koulutusmuotojen tai eri koulutusasteiden väliseen vastakkainasetteluun. Säästöt kohdistuvat eri tavoin eri koulutusmuotoihin, ja ne myös vaikuttavat eri tavoin. Kaikki ovat kuitenkin yhdessä mukana kantamassa vastuuta, Gustafsson sanoi.

– Omasta puolestani voin luvata, että näinä vaikeina aikoina tulen taistelemaan kaikkien koulutusmuotojen puolesta. Koulutuksen kehittäminen on yhteistä sivistyksellistä toimintaa. Aikuiskoulutusta ei ole ilman perusopetusta, korkeakouluja ei ilman toista astetta, peruskoulua ei ilman korkeakouluja. Minkään koulutusasteen tai muodon terve kehitys ei voi tapahtua muun koulutuksen kurjistamisen kustannuksella, vaan kaiken koulutuksen kohtalo on menestyä tai epäonnistua yhdessä.

Ministerin mukaan nyt tarvitaan uusia, innovatiivisia ratkaisuja, jotka tukevat talouskasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia. Näiden ratkaisujen löytämisessä korkeakoulut ja tiede ovat eturintamassa.

– Pidän erinomaisen tärkeänä, että Suomen Akatemia ja opetus- ja kulttuuriministeriö sekä yliopistot muodostavat yhdessä myös julkisessa keskustelussa näkyvän vahvan tiedepoliittisen ytimen. Se edellyttää yhteistä keskustelua ja näkemyksen muodostamista halutusta tulevaisuudesta ja tarvittavista toimenpiteistä.

Gustafsson nosti puheessaan esille myös ammattikorkeakoulujen uudistamisen, joka on yksi hallituskauden keskeisimmistä koulutus- ja tiedepoliittisista hankkeista. Hallitus käsitteli viime viikolla iltakoulussaan uudistuksen yleisiä tavoitteita ja reunaehtoja.

– Olen halunnut korostaa sitä, että vaikka avonaisia kysymyksiä yhä on, pystymme hallituksen piirissä yhdessä löytämään tavat, joilla saavutamme uudistuksen tärkeimmät tavoitteet.

Samalla ministeri muistutti koulutuksellisen tasa-arvon tärkeydestä.

– Tasa-arvo on totta koulutuksessa vasta, kun kaikilla on taustastaan riippumatta mahdollisuus hakeutua koulutukseen eikä tausta ennusta koulutukseen osallistumista tai oppimistuloksia. Tasa-arvon toteutumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että jo varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa pystytään varmistamaan hyvät oppimisen edellytykset kaikille sekä tukemaan monipuolisin toimin eri syistä tukea tarvitsevia opiskelijoita ja syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria. Koulutuksellisten erojen vähentäminen ja koulutuksen periytyvyyden ehkäiseminen on tärkeää myös kaikessa perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa.

Lisätietoja:
Erityisavustaja Aleksi Kalenius 040 125 1032