Uutiset 2021
Mirva Lohiniva-Kerkelä by Elli Alasaari_web.jpg
Mirva Lohiniva-Kerkelä, kuva: Elli Alasaari

Mirva Lohiniva-Kerkelä hyvinvointioikeuden professoriksi

29.10.2021

Mirva Lohiniva-Kerkelä on aloittanut lokakuun alussa hyvinvointioikeuden professorina, jonka tehtävään kuuluu hyvinvointioikeuden tutkimus, kehittäminen ja opetus sekä yhteistyöverkostojen luominen. Nimitys vahvistaa hyvinvointioikeutta Lapin yliopistossa.

Lohiniva-Kerkelä on työskennellyt Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa eri tutkimus- ja opetustehtävissä vuodesta 1986 alkaen. Hänen tutkimuksensa kohteet ovat vaihdelleet vero-oikeudesta hallinto-oikeuteen, oikeusinformatiikkaan, rikosoikeuteen ja terveysoikeuteen. Tutkimusteemoja yhdistää keskittyminen erityisesti yksilön asemaan ja oikeuksiin, julkisuus- ja tietosuojakysymyksiin sekä viranomaisyhteistyöhön.

Lohiniva-Kerkelän nykyisen tutkimuksen pääpaino on sosiaali- ja terveysoikeudellisissa sekä laajemmin hyvinvointioikeudellisissa kysymyksissä. Hän tutkii sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen ja saatavuuteen, ammattilaisten toimintaan sekä yksilöön liittyviä vastuita, velvoitteita ja oikeuksia.

– Viime aikoina olen tehnyt monitieteellistä tutkimusta oikeudellisen ja sosiaalisen rajapinnoista esimerkiksi ESR-rahoitteisessa hankkeessa Sosiaalityön ja hyvinvointioikeuden osaamisen vahvistaminen, Lohiniva-Kerkelä kertoo.

Hyvinvointioikeus on yksi oikeustieteiden tiedekunnan tutkimusryhmistä ja tutkimuksen painoaloista, jota on kehitetty systemaattisesti vuodesta 2015 lähtien.

– Yliopiston strategian kannalta hyvinvointioikeuden ydinteemoilla on yhteys sekä arktiseen globaaliin vastuuseen että tulevaisuuden palvelujen ja etäisyyksien hallinnan strategisiin valintoihin.

Lohiniva-Kerkelän mukaan hyvinvointioikeuden tavoitteena ovat uudet avaukset oikeus- ja sosiaalitieteellisen tutkimuksen alalla. Lapin yliopistossa hyvinvointioikeus yhdistää erityisesti oikeustieteitä ja sosiaalityötä, mutta se omaa yhtymäkohtia myös muihin tieteen- ja taiteenaloihin.

– Hyvinvointioikeus on keskittynyt kriittisiin analyyseihin oikeudellisista ja sosiaalisista järjestelmistä, ilmiöistä, käytännöistä ja interventioista. Tutkimusaiheet kattavat erilaisia taloudelliseen toimeentuloon, sosiaaliseen hyvinvointiin sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä palvelujärjestelmien, asiakkaiden ja ammatillisten interventioiden näkökulmista. Teemoja tarkastellaan myös suhteessa yhteiskunnan ja teknologian kehitykseen ottaen huomioon Lapin alueen erityispiirteet, Lohiniva-Kerkelä kuvailee.

Mirva Lohiniva-Kerkelä

Hyvinvointioikeuden professori (1.10.2021 alkaen), oikeustieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto

  • Oikeustieteen tohtori 2003, Lapin yliopisto (väitöskirja vero-oikeuden alalta)
  • Dosentti 2007, Lapin yliopisto (hallinto-oikeus ja verotusmenettely)
  • Hyvinvointioikeuden apulaisprofessorin määräaikainen tehtävä 2016–2021, Lapin yliopisto
  • Asiantuntijatehtäviä:
    - Valviran pysyvä asiantuntija 1.12.2016–30.11.2024
    - Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto, Sosiaali- ja terveysministeriö, jäsen (oikeustiede) 12.6.2014–30.6.2023
    - Valviran terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunta (nyk. sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunta), jäsen 1.11.2012–29.2.2020

Lisätietoja:

Mirva Lohiniva-Kerkelä, +358 40 484 4024, etunimi.sukunimi@ulapland.fi