Uutiset 2011

Monica Tennberg luennoi Tieteen päivillä

11.1.2011

Lapin yliopiston Arktisen keskuksen tutkimusprofessori Monica Tennberg luennoi Helsingin yliopiston Tieteen päivillä keskiviikkona 12. tammikuuta aiheesta Ilmastonmuutos ja pohjoisen sinnikkäät ihmiset.

Luennossaan Tennberg keskittyy käsittelemään ilmastonmuutoksen vaikutuksia porotalouteen sekä tulvantorjuntaan Inarissa, Ivalossa ja Kutturan kylässä.

– Ilmastonmuutos voi vaikeuttaa poroerottelua, jos talven tulo viivästyy. Lisäksi poron ruuansaanti talven aikana voi vaikeutua muuttuvien lumi- ja jääolosuhteiden vuoksi. Toisaalta entistä aikaisempi kevät on edullinen porojen ruuansaannin ja vasomisen kannalta. Porotalouden sopeutuminen ilmastomuutokseen kasvattaa myös paineita porojen lisäruokintaan ja erotusajankohdan aikaistamiseen, Tennberg sanoo.

– Porotyökäytäntöjen muutokset ovat pitkälti kiinni yksittäisistä poromiehistä, mutta muutokset voivat aiheuttaa myös ristiriitoja siidan ja paliskunnan sisällä sekä toisaalta tarvetta poromiesten yhteistyöhön.

Kevättulvat ovat tuttu riesa Ivalojoen asukkaille. Ilmastonmuutoksen myötä ongelmat lisääntyvät entisestään talvisten jääolosuhteiden muuttuessa.

– Tulvasuojelua voidaan edistää mm. rakentamalla lisää tulvapenkereitä sekä parantamalla tulvariskien kartoitusta ja tiedottamista. Viime kädessä talon paikka on yksittäisen talonrakentajan valinta ja hänen vastuullaan, vaikka rakentamista ohjaillaankin paikallisten viranomaisten toimesta, Tennberg pohtii.

Ilmastonmuutos ihmisen arjessa -luennolla puhuvat tutkimusprofessori Monica Tennbergin lisäksi tutkija Jari Lyytimäki Suomen ympäristökeskuksesta ja professori Atte Korhola Helsingin yliopistosta. Luennon puheenjohtajana toimii tutkimusprofessori Jyrki Luukkanen Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta.

Ilmastonmuutos ihmisen arjessa -luentoa voi seurata keskiviikkona 12.1.2011 klo 10.15–12.30 suorana lähetyksenä Helsingin yliopiston sivuilla: http://video.helsinki.fi/tieteenpaivat2011/sali1.htm

Lisätietoja:
Tutkimusprofessori Monica Tennberg
Puhelin 040 019 2005
monica.tennberg(at)ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT