Uutiset 2007
6.3.2007

Monipuolista täydennyskoulutusta opettajille

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikössä järjestetään vuonna 2007 monipuolista täydennyskoulutusta opetushenkilöstölle.

Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa syvennytään mm. oppilaiden hyvinvointia käsitteleviin teemoihin.

Maaliskuussa käynnistyvän Oppilashuolto osana rehtorin työnkuvaa -koulutuksen tarkoituksena on luoda toimintatapoja ja johtamismalleja, joilla rehtorit voivat vaikuttaa oppilaitoksensa henkilökunnan oppilashuollollisten valmiuksien kehittämiseen. Koulutuksessa ohjataan rehtoreita mm. eri hallintokuntien väliseen yhteistyöhön ja opiskellaan erilaisten tuentarpeiden tunnistamista sekä tarkoituksenmukaisten tukitoimien valitsemista.

Ahaa-elämyksiä matematiikan oppimiseen -koulutuksessa paneudutaan matematiikan oppimisen eri solmukohtiin ja pyritään antamaan opettajille keinoja näiden solmukohtien avaamiseen ja välttämiseen. Koulutuksessa monipuolistetaan opettajien matematiikan opetusmenetelmiä mm. opettelemalla toimintavälineiden ja avoimien ongelmien käyttämistä opetuksessa. Koulutus alkaa huhtikuussa.

Oppilaan vaikeudet puheen ja lukemisen alueilla -koulutus käynnistyy toukokuussa. Koulutuksessa käsitellään luki- ja puhevaikeuksia sekä vahvistetaan osallistujien taitoja tunnistaa erilaisia kielellisiä vaikeuksia ja tukea vaikeuden omaavaa oppilasta.

Kiusaaminen ja sen vastustaminen koulussa -koulutuksessa syvennytään käsittelemään kouluyhteisössä tapahtuvaa sekä oppilaiden välistä että opettajien kokemaa kiusaamista. Koulutus antaa osallistujille valmiuksia tunnistaa kiusaaminen varhaisessa vaiheessa, tietoutta kiusaamisesta aiheutuvista seuraamuksista ja keinoja kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen sekä siihen puuttumiseen.

Syyskuussa alkava Suvaitsevainen koulu -koulutuksen tavoitteena on edistää opettajien ja opetustoimen henkilöstön tietämystä erilaisista kulttuureista ja kulttuurien merkityksistä. Koulutuksessa käsitellään mm. monikulttuurisen opetuksen haasteita ja tuetaan osallistujia kehittämään työympäristöistään myönteisellä tavalla monikulttuurisuuden huomioon ottavia oppimisympäristöjä.

Uusia eväitä liikunnanopetukseen II – jatkokurssilla syvennetään osallistujien lajitietämystä sekä kehitetään opettajien liikunnan opetuksen menetelmällistä osaamista. Koulutus alkaa syyskuussa ja toimii jatkokurssina vuosina 2006–2007 pidetylle koulutukselle. Jatkokurssin sisältöinä ovat mm. retkeily- ja seikkailukasvatus sekä talvilajit ja suunnistus.

Toiminta- ja työkykyä edistävän opetuksen merkitys ammatillisessa koulutuksessa -kurssilla käsitellään mm. ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden työkykyä uhkaavia tekijöitä, terveyttä edistävän liikunnan ohjaus- ja neuvontataitoja sekä verkostoitumista eri toimijoiden kanssa. Koulutuksen tavoitteena on lisätä ammatillisten opettajien valmiuksia motivoida ja ohjata opiskelijoitaan säännölliseen liikuntaan sekä työkyvyn ylläpitoon ja terveyden hoitamiseen.

Laajuuksiltaan koulutukset ovat 5–6 opintopistettä ja ne on tarkoitettu esiopetuksen, perusopetuksen, lukion ja ammatillisen toisen asteen henkilöstölle. Koulutukset toteutetaan Lapin yliopistossa monimuoto-opetuksena, lähinnä viikonloppuisin. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. Mahdollisista matka- ja majoituskuluista osallistujat vastaavat itse.

Lisätietoa ja hakulomakkeet:
Koulutuspäällikkö Janette Tolppi-Raittimo p. 016 341 2453
Suunnittelija Katri Kannelsuo p. 016 341 4254
Koulutussihteeri Tarja Tuisku, p. 016 341 2417
Sähköposti,
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

www.ulapland.fi/ktk/taydennyskoulutus alkavat koulutukset

LaY/Viestintä/OT

 

 

 

 

 

 


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK