Uutiset 2021
muotoilun_avaimet_kansi_web.png

Muotoilun avaimet - uudenajan oppikirja

26.3.2021

Uusi Teknologiateollisuuden kustantama ”Muotoilun avaimet älykkääseen teollisuuteen ja liiketoiminnan ketterään kehittämiseen” -oppikirja lähestyy muotoilun sisältöjä monesta näkökulmasta. Teoksen on toimittanut Lapin yliopiston palvelumuotoilun professori Satu Miettinen.

Teos toimii käsikirjana, joka esittelee perinteisiä tieteellisiä tekstejä, muotoilijoiden ja yrittäjien käytännönläheisiä puheenvuoroja sekä erilaisia kehittämistapauksia. Oppikirja sisältää myös kaikille avoimen, QR-koodilla avautuvan haastatteluosion (YouTube), jossa muotoilijat ja muotoilujohtajat kertovat työstään.

Muotoilun suomenkielinen kirjallisuus on vähäistä. Oppikirjalle on tarve, sillä muotoilun muutos kuluneiden parin vuosikymmenen aikana liiketoiminnassa ja teollisuudessa on ollut huomattavaa. Muotoilun keinot ja rooli ovat muuttuneet koneiden ja laitteiden muodonannosta monenlaisten digitaalisten sovellusten ja järjestelmien muotoiluun, tuote- ja palvelukonseptien todentamiseen ja kokeiluun.

Kirja pureutuu uusien ketterien suunnittelutapojen hyödyntämiseen osana tuote- ja palvelutestausta. Yksi kirja osioista käsittelee älykästä muotoilua. Tekoäly (AI) ja erilaiset uudet teknologiat ovat osa muotoilijan ajankohtaista osaamista.

Teoksen julkaisutilaisuus:

Perjantaina 26.3. 2021 klo 14.00-15.00. Keskustelutilaisuus aiheesta "Miten muotoilu muuttaa yhteiskuntaa, vaikuttaa teollisuuteen ja ottaa kantaa?"
Tilaisuuden Zoom-linkki (Passcode: 446219)

Julkaisutiedot:

Satu Miettinen (toim.) 2021: Muotoilun avaimet älykkääseen teollisuuteen ja liiketoiminnan ketterään kehittämiseen. ISBN: 978-952-238-264-1. Teknologiateollisuus.

Tutustu kirjaan Lapin yliopiston verkkosivuilla

Kirjan puheenvuorot muotoilusta YouTube-listalla.

Osta teos Teknologiainfo Teknova Oy:n verkkokaupasta.

Lisätietoja:

Satu Miettinen
Dekaani, palvelumuotoilun professori
puh. 040 4844367
satu.miettinen(at)ulapland.fi