Uutiset 2006

Napajäiden sulamisella on maailmanlaajuisia vaikutuksia

9.1.2006

Arktinen keskus osallistuu jättimäiseen DAMOCLES-tutkimushankkeeseen, joka selvittää jään sulamisen vaikutuksia.

Ilmastoennusteiden mukaan arktisen alueen pysyvä jääpeite sulaa tämän vuosisadan loppuun mennessä. Ympärivuotisen jääpeitteen häviämisellä on suuria paikallisia ja maailmanlaajuisia vaikutuksia.

Tämän vuoden alussa käynnistynyt DAMOCLES-tutkimushanke selvittää, mitä vaikutuksia jään sulamisella on Barentsin alueen merenkulkuun, kalastukseen ja infrastruktuuriin. Vuoteen 2009 saakka kestävään jättihankkeeseen osallistuu yli 100 tutkijaa Euroopasta ja Venäjältä. Projektin kokonaisbudjetti on 16,1 miljoonaa euroa. DAMOCLES on myös osa vuosina 2007–2008 järjestettävän kansainvälisen polaarivuoden ohjelmaa.

Lapin yliopiston Arktisesta keskuksesta tutkimusprojektiin osallistuvat tutkimusprofessori Monica Tennberg ja tutkija Anna Stammler-Gossmann. Stammler-Gossmann on koulutukseltaan sosiaaliantropologi ja on aiemmin tutkinut muun muassa arktisten alkuperäiskansojen ja paikallisten ihmisten välisiä suhteita sekä arktisia identiteettejä.

– Tutkimme muutoksien vaikutuksia etenkin kalastukseen, laivaliikenteeseen sekä öljyn- ja kaasuntuotantoon paikallisilla, alueellisilla ja kansallisilla tasoilla, Stammler-Gossman kertoo.

Hänen mukaansa DAMOCLES-hanke auttaa myös arvioimaan, millaisen tiedon keräämisestä on eniten hyötyä, kun tulevaisuudessa suunnitellaan uusia arktisen alueen tarkkailujärjestelmiä.

– Tietoa tarvitaan, jotta arktisten alueiden ihmiset pystyvät sopeutumaan ympäristön nopeisiin muutoksiin. Tutkimus myös auttaa päätöksentekijöitä pohtimaan, kuinka muutoksiin sopeudutaan tulevaisuudessa.

Lisätietoja:
Tutkija Anna Stammler-Gossmann
Puhelin (016) 341 2777, etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Tutkimusprofessori Monica Tennberg
Puhelin (016) 341 2793, etunimi.sukunimi@ulapland.fi

www.arcticcentre.org


LaY/Arktinen keskus/Riku Lavia