Uutiset 2011

Neljän yliopiston yhteistyö jatkuu Kajaanin yliopistokeskuksessa

14.1.2011

Oulun, Itä-Suomen, Jyväskylän ja Lapin yliopistojen rehtorit allekirjoittivat perjantaina 14. tammikuuta yhteistyösopimuksen vuosille 2011–2012 Kajaanin yliopistokeskuksessa toteutettavasta toiminnasta.

Kaikki neljä yliopistoa jatkavat toimintaansa Kajaanin yliopistokeskuksessa. Jokainen yliopisto on uudessa toimintalinjauksessa tarkentanut toimialojaan omien strategisten linjaustensa mukaisesti.

Oulun yliopisto vastaa yliopistokeskuksen toiminnan koordinoinnista sekä sähkö- ja tietotekniikan, biotekniikan, tietojenkäsittelytieteen, lääketieteen, kasvatustieteiden ja aikuiskoulutuksen aloista. Lapin yliopisto vastaa taideteollisesta alasta sekä matkailun, yhteiskuntatieteiden ja aluetutkimuksen aloista. Itä-Suomen yliopisto vastaa mittaustekniikan, optiikan, biotekniikan ja elintarviketutkimuksen aloista sekä Jyväskylän yliopisto liikuntatieteiden alasta.

Yhteistyösopimuksen allekirjoittivat Oulun yliopiston rehtori Lauri Lajunen, Itä-Suomen yliopiston rehtori Perttu Vartiainen, Jyväskylän yliopiston rehtori Aino Sallinen ja Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola.

Kajaanin yliopistokeskuksen hallintomalli on uudistunut vuoden 2011 alusta alkaen. Se toimii Oulun yliopiston erillislaitoksena, jota johtavat johtokunta ja johtaja. Yhteistyöyliopistojen rehtorit osallistuvat vuotuiseen yliopistokeskusneuvotteluun, jossa käsitellään yliopistokeskuksen strategia ja toimintasuunnitelma. Keskuksen johtoryhmään kuuluvat jäsenyliopistojen alueellisten toimintayksiköiden johtajat. Yliopistokeskuksen johtajan tehtäviin kuuluvat muun muassa yliopistokeskuksen toimintaan osallistuvien yliopistoyksiköiden yhteistoiminnan kehittäminen ja koordinointi sekä yhteydet alueellisiin rahoittajiin ja sidosryhmiin. Yliopistokeskuksen johtajana jatkaa dosentti Vesa Virtanen.

Lisätietoja:
Rehtori Mauri Ylä-Kotola, p. 0400 276 288
Johtaja Vesa Virtanen, Kajaanin yliopistokeskus, p. 040 839 7023