Uutiset 2012

Nuorten naisten asema työmarkkinoilla

30.1.2012

Europarlamentaarikko Hannu Takkula, työoikeuden professori Seppo Koskinen ja toiminnanjohtaja, valtiotieteen maisteri Mikael Zewi ovat valmistaneet Lapin ja Turun yliopistojen alumniyhteistyönä verkkoluentosarjan nuorten naisten asemasta työmarkkinoilla.

Tekijät korostavat sitä, että työmarkkinoilla nuoret naiset joutuvat usein syrjityksi raskauden vuoksi tai perhevapaiden käyttämisestä. Luentosarjassa käsitellään useiden eri kysymysten avulla sitä, miten nuorten naisten asemaa työmarkkinoilla voitaisiin parantaa. Asiaa tarkastellaan yleisen tasa-arvon edistämisen, EU:n, raskautta ja perhesuhteita koskevien tietojen käsittelyn sekä raskaudesta ja perhevapaista työnantajalle aiheutuvien kustannusten näkökulmista. Luentosarjaan liittyy paneelikeskustelu.

Luentosarja on tekijöiden toinen alumniyhteistyönä tehty verkkoluentosarja. Ensimmäinen käsitteli ikääntyneiden työntekijöiden asemaa työmarkkinoilla. Tekijät ovat tehneet jo kolmannenkin luentosarjan yhdessä työsuojelulakimies Vesa Ullakonojan kanssa koskien ulkomaalaisten työntekijöiden asemaa Suomen työmarkkinoilla. Tämä osuus julkaistaan helmikuun alkupuolella.

Alla on neljä äänitallennetta aiheesta Nuorten naisten asema työmarkkinoilla.
Professori Seppo Koskisen esitys: https://webmeeting.utu.fi/koskinen_nnat/  
Europarlamentaarikko Hannu Takkulan esitys: https://webmeeting.utu.fi/takkula_nnat/  
Toiminnanjohtaja Mikael Zewin esitys: https://webmeeting.utu.fi/zewi_nnat/  
Paneelikeskustelu aiheesta: https://webmeeting.utu.fi/p32769292/  

Lisätietoja:
Professori Seppo Koskinen
Puhelin: 050 554 6861
Sähköposti: Seppo.Koskinen (at) ulapland.fi