Uutiset 2021
Uutinen, kuvituskuva 1

OKM-rahoitus opettajankoulutuksen henkilöstöosaamisen kehittämiseen

5.3.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan koordinoimalle HOHTO, hyvinvoinnin ja oppimisen tuki opettajankoulutuksessa -hankkeelle 432 800 euron rahoituksen opettajankoulutuksen henkilöstöosaamisen kehittämiseen.

Hankkeessa vahvistetaan yhteisöllisen työskentelyn ja koulutuksen avulla opettajankouluttajien erityispedagogista osaamista. Työskentely tapahtuu verkkovälitteisesti ja yhteisöllisesti, digitaalista opetusteknologiaa hyödyntäen ja samalla oppien sekä oppimisympäristöjä kehittäen.

Hankkeessa järjestettävien koulutusten pääkohderyhmänä ovat Suomen yliopistojen opettajankoulutusyksiköissä työskentelevät opettajankouluttajat. Lukuvuoden 2021-2022 aikana järjestettävien koulutusten teemat ovat 1) oppimisen moninaisuus ja tuki, 2) hyvinvointi, jaksaminen ja moniammatillinen osaaminen, sekä 3) sosiaalinen yhteisö ja tunteet.

Olemme kokoontuneet hanketoimijoiden kesken ja voin ylpeänä todeta, että meillä on alkanut todella hieno hanke. Parhaillaan työstämme hankkeelle viestintäkanavia, joten pääsette piakkoin kuulemaan lisää, mitä tuleman pitää, kommentoi hankkeen vastuullinen johtaja yliopistonlehtori Outi Kyrö-Ämmälä.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Oulun, Itä-Suomen, Jyväskylän, Turun ja Helsingin yliopistojen sekä Åbo Akademin erityispedagogiikan yksiköiden kanssa.

Inklusiivinen kasvatus ja vuorovaikutukselliset digitaaliset opetusmenetelmät

Opettajankouluttajat ovat tulevien opettajien kouluttajina avainasemassa kaikkien lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen tukemisessa. Suomalaista koulutusta kehitetään tällä hetkellä inkluusioperiaatteen mukaisesti, ja myös tämän hankkeen päämääränä on lisätä opettajankouluttajien ymmärrystä ja osaamista inklusiivisesta kasvatuksesta ja erityispedagogiikasta.

Hankkeessa toimitaan verkostoissa, joissa niin varhaiskasvatuksen opettajankouluttajat kuin luokan- ja aineenopettajakoulutuksessa työskentelevät opettajankouluttajat saavat tukea osaamisensa vahvistamiseen. Tavoitteena on, että jatkossa opettajankouluttajat osaavat entistä paremmin huomioida opetuksessaan inklusiivisen kasvatuksen lähtökohdat ja soveltaa työssään vuorovaikutuksellisia digitaalisia opetusmenetelmiä.

Lisätietoja:

Yliopistonlehtori, varadekaani Outi Kyrö-Ämmälä
outi.kyro-ammala(at)ulapland.fi

Yliopistonlehtori, Dos. Suvi Lakkala
suvi.lakkala(at)ulapland.fi

Yliopistonlehtori, Dos. Tanja Äärelä
tanja.aarela(at)ulapland.fi

Projektikoordinaattori Janne Väätäjä
janne.vaataja(at)ulapland.fi