Uutiset 2011

OKM-työryhmä: Yliopistojen uuden rahoitusmallin tavoitteena laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto

21.11.2011

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän esitys yliopistojen uudeksi rahoitusmalliksi korostaa laatua, tuloksellisuutta sekä kansainvälistymisen tärkeyttä. Malli ehdotetaan otettavaksi käyttöön vuodesta 2013 alkaen. Työryhmä luovutti esityksensä opetusministeri Jukka Gustafssonille maanantaina 21.11.

Ehdotus perustuu työryhmän näkemykseen hyvästä suomalaisesta yliopistosta vuonna 2020. Tavoitetilaksi asetettiin laadukkaampi, vaikuttavampi, tehokkaampi, profiloituneempi ja kansainvälisempi yliopistolaitos, jota uuden rahoitusmallin on tuettava. Työryhmän ehdotus korostaa ensisijaisesti laadun ja vaikuttavuuden merkitystä. Malli kannustaa yliopistoja myös taloudelliseen ja tehokkaaseen toimintaan.

Esitetyssä mallissa laatua halutaan korostaa painottamalla voimakkaasti julkaisuja sekä huomioimalla opintoprosessien kehittäminen ja sujuvuus. Myös kansainvälistyminen huomioidaan aiempaa vahvemmin. Opiskelijaliikkuvuuden ohella rahoitusmallissa olisi kannusteita aidosti kansainvälisen korkeakouluyhteisön rakentamiselle. Työryhmän ehdottamassa mallissa tutkintotavoitteet eivät muodostaisi rahoituskriteeriä.

Ehdotetussa mallissa on kolme pääosiota: koulutus, tutkimus sekä muut koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteet. Koulutuksen ja tutkimuksen osioiden perusteella ehdotetaan laskennallisesti jaettavaksi yhteensä 75 % yliopistojen perusrahoituksesta. Koulutuksen tekijöiden perusteella esitetään jaettavaksi 41 % ja tutkimuksen tekijöiden perusteella 34 % rahoituksesta. Koulutus- ja tiedepoliittisten tavoitteiden perusteella jaettaisiin 25 %. Koulutus- ja tiedepoliittisten tavoitteiden rahoitus jakautuu työryhmän esityksessä strategiaperusteiseen rahoitukseen (10 %), laskennallisesti jaettavaan alakohtaiseen rahoitukseen (8 %) ja valtakunnallisiin tehtäviin (7 %) Vakautta rahoitukseen tuo kolmen vuoden keskiarvojen käyttö laskennassa.

Ministeriö kohdistaa rahoituksen yliopistolle yhtenä kokonaisuutena. Rahoituksen sisäisestä jaosta päättää yliopisto.

Työryhmämuistio

Yliopistojen rahoitus
Yliopistojen perusrahoituksella turvataan kaikille yliopistoille resurssit niiden lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. Yliopistojen kokonaisrahoitus muodostuu valtion talousarviossa yliopistoille osoitetuista määrärahoista ja tätä täydentävästä rahoituksesta (maksullinen toiminta, lahjoitukset, sponsorirahoitus). Vuonna 2011 valtion yliopistoille osoittama yliopistolain mukainen valtion rahoitus on yli 1,8 miljardia euroa, joka kattaa noin kaksi kolmasosaa yliopistojen kokonaisrahoituksesta.

Lisätietoja:
Johtaja Anita Lehikoinen, puh. 040 518 4891
Opetusneuvos Tomi Halonen, puh. 040 721 9755
Opetusneuvos Ulla Mäkeläinen, puh. 0400 793 842