Uutiset 2010

OP-Pohjola-ryhmältä 90 000 euron lahjoitus Lapin yliopistolle

5.11.2010

Lahjoitus koostuu Lapin alueen osuuspankkien 50 000 euron sekä OP-Keskuksen 40 000 euron lahjoituksista. Varat kanavoidaan yliopiston peruspääomaan käytettäväksi yliopiston päättämällä tavalla.

OP-Keskuksen toimitusjohtaja Tony Vepsäläinen luovutti Lapin yliopiston lahjoituksen rehtori Mauri Ylä-Kotolalle Rovaniemellä perjantaina 5. marraskuuta Lapin OP-liiton liittokokouksen yhteydessä.

OP-Pohjola-ryhmä on tehnyt päätökset kaikkiaan 3,5 miljoonan euron lahjoituksista suomalaisille yliopistoille eri puolilla Suomea. Ryhmä on siten yksi suurimmista yliopistoja rahoittavista yrityksistä.

OP-Pohjola-ryhmässä pidetään tärkeänä, että Suomessa on useita, elinvoimaisia yliopistoja, jotka toimivat osaltaan maakunnan kehittämisen moottoreina ja suunnannäyttäjinä.

– Yliopistot – kuten myös OP-Pohjola-ryhmä – ovat paikallisesti tärkeitä toimijoita, jotka vahvistavat omien alueidensa kilpailukykyä. Yliopistot tarjoavat opiskelumahdollisuuksia, luovat uusia työpaikkoja ja pitävät yllä sekä henkistä että aineellista vireyttä omalla alueellaan, Vepsäläinen totesi.

Vepsäläisen mukaan yliopistolahjoituksilla, jotka ovat merkittävä osa ryhmän kaikista hyväntekeväisyyslahjoituksista, OP-Pohjola-ryhmä haluaa kantaa maan suurimmalle finanssiyritykselle kuuluvaa vastuuta akateemisesta koulutuksesta ja tutkimuksesta.

– Sivistyksen ja riittävän osaamisen turvaaminen takaa koko kansantalouden ja sitä kautta myös finanssialan menestyksen, Vepsäläinen sanoi.

Rehtori Mauri Ylä-Kotola kertoi arvostavansa suuresti tehtyjä lahjoituksia. Hän totesi lahjoitusten johdattavan yliopiston jo kalkkiviivoille miljoonan euron tavoitteessaan. Keräystä helpottaa se, että varainkeruuaikaa on jatkettu kuudella kuukaudella 30.6.2011 saakka. Tällä hetkellä yliopistolla on kerättynä reilut 900 000 euroa.

– Lapin yliopistorahaston varainhankinta jatkuu edelleen voimakkaana, sillä valtio on luvannut 2,5-kertaisen vastinrahan vähintään miljoonan euron ylittävälle rahoitukselle. Valtion lisäpanostuksen edellyttämään miljoonaan euroon on vielä matkaa, mutta tätä vauhtia tavoite on saavutettavissa vielä tämän vuoden aikana, rehtori Mauri Ylä-Kotola sanoo.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Markku Salomaa, Pohjolan Osuuspankki, puh. 0400 698 176
Rehtori Mauri Ylä-Kotola, Lapin yliopisto, puh. 0400 276 288

OP-Pohjola-ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, joka tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen kokonaisuuden pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalveluja. Ryhmän perustehtävänä on edistää omistajajäsenten, asiakkaiden ja toimintaympäristön kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Tavoitteena on tarjota markkinoiden paras ja monipuolisin keskittämisetujen kokonaisuus. OP-Pohjola-ryhmän muodostavat yli 200 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP-Keskus tytär- ja lähiyhteisöineen, joista suurin on pörssinoteerattu Pohjola Pankki Oyj.

LaY/Viestintä/OT