Uutiset 2003
 

OPM-tiedote: Selvitysmies pohtimaan yliopistojen yhteisvalintajärjestelmän kehittämistä

22.8.2003

Opetusministeriö on kutsunut dosentti Sakari Aholan Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskuksesta selvitysmieheksi pohtimaan yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämistä.

Selvitysmiehen tulee selvittää mahdollisuuksia yliopistojen yhteisvalintajärjestelmän kehittämiseksi, vertailla ulkomaisia yliopistojen valintajärjestelmiä sekä tehdä eri vaihtoehtojen pohjalta ehdotus yhteisvalintajärjestelmän tai muun valintayhteistyömallin toteuttamisesta.

Selvityksessä tulee ottaa huomioon vuonna 2002 toteutetun opiskelijavalintojen arvioinnin suositukset, yliopistojen omat opiskelijavalintoja koskevat suunnitelmat, ainereaalin käyttöönoton ja ylioppilastutkintorekisterin uudistamisen yhteydet opiskelijavalintoihin, ammattikorkeakoulujen yhteishausta ja yliopistojen valintayhteistyöstä saadut kokemukset, sähköiseen hakemiseen liittyvät mahdollisuudet sekä aikuisten laajenevat opiskelumahdollisuudet yliopistoissa. Lisäksi selvityksessä tulee huomioida opetusministeriön asettaman opintoaikojen lyhentämistä ja opintotuen kehittämistä valmistelevan työryhmän ja selvitysmiehen esitykset.

Selvitystyö liittyy pääministeri Matti Vanhasen hallitusohjelmaan, jonka tavoitteena on nopeuttaa yliopistoissa opiskelevien opintoaikoja ja lyhentää siirtymäaikaa toisen asteen koulutuksesta korkeakoulutukseen opiskelijavalintajärjestelmää kehittämällä. Osana tätä selvitetään mahdollisuutta siirtyä yliopistojen yhteisvalintajärjestelmään.

Opetusministeriö asetti selvitysmiehen työn tueksi ohjausryhmän, jonka puheenjohtajana toimii opetusministeriön ylijohtaja Arvo Jäppinen. Ohjausryhmän jäseniä ovat suunnittelija Ville Heinonen opetusministeriöstä, lehtori Erkki Hiltunen Turun yliopistosta, opintoasiain päällikkö Tuija Huovila Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, osastopäällikkö Matti Jussila Tampereen yliopistosta, opetusneuvos Anita Lehikoinen opetusministeriöstä, hallintopäällikkö Sakari Liimatainen Jyväskylän yliopistosta, johtaja Markku Mattila opetusministeriöstä, vararehtori Hannele Niemi Helsingin yliopistosta, ylitarkastaja Iiris Patosalmi opetusministeriöstä, erikoissuunnittelija Laila Puranen Opetushallituksesta, pääsihteeri Anneli Roman ylioppilastutkintolautakunnasta sekä professori, emeritus Kari Sajavaara. Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto, Suomen ylioppilaskuntien liitto ja Suomen lukiolaisten liitto nimeävät ohjausryhmään omat edustajansa.
 
Selvitysmiehen tulee saada työnsä valmiiksi 27.2.2004 mennessä. Hänen tulee raportoida opetusministeriölle selvitystyön alustavista tuloksista 28.11.2003 mennessä.
 
Lisätietoja:
- selvitysmies, dosentti Sakari Ahola (Koulutussosiologian tutkimuskeskus), puh. (02) 333 5877, sakari.ahola@utu.fi
- ylijohtaja Arvo Jäppinen (opetusministeriö), puh. (09) 160 77220
- johtaja Markku Mattila (opetusministeriö), puh. (09) 160 77230
- ylitarkastaja Iiris Patosalmi (opetusministeriö), puh. (09) 160 77082