Taide ja muotoilu
Esite Noora ja Jutta.jpg
Esite: Noora Kotajärvi & Jutta Mykrä

Ohjaavaa opastusta matkailijoille

22.3.2019

Kuinka auttaa matkailijoita löytämään Lappi ja suunnistamaan Rovaniemellä? Tähän esittivät ratkaisuja graafisen suunnittelun opiskelijat, jotka muotoilivat ohjaavaa opastusta kurssilla Wayfinding and Signage Design. Syntyi konsepteja, joiden tavoitteena on saada vierailijat tuntemaan itsensä tervetulleiksi ja myös yleisesti kasvattaa Lapin vetovoimaa matkailukohteena.

Konseptit pohjautuvat kokonaisajatteluun, jossa ei suunnitella vain yksittäisiä opasteita vaan kokonainen järjestelmä Tilallista päätöksentekoa tukeva järjestelmä perustuu käsitteille wayfinding ja wayshowing.

Wayfinding on tilallisen ongelman ratkaisemista: kuinka löytää perille, käyttämällä hyväksi reittejä ja maamerkkejä. Tällöin matkailija etsii vihjeitä ympäristöstä, suunnittelee liikkumistaan ja tekee päätöksiä.

Wayshowing -osuudessa luodaan sarja opasteita, jotka sijoitellaan tarkoituksenmukaisesti. Hyvä opaste on näkyvä, helppolukuinen, ymmärrettävä ja positiivisia mielikuvia tuottava. Siinä opasteen sisällölliselle viestille luodaan sopiva ulkomuoto värein, muodoin ja typografisin valinnoin.

Erityisesti kiinalaisten matkailijoiden määrä Suomessa on kasvanut viime vuosina. Lappi luontokohteena on houkutteleva, ja Rovaniemellä on avainasema ”Lapin porttina”. Vuosi 2019 on myös nimetty Suomen ja Kiinan väliseksi talviurheilun teemavuodeksi. Teemavuoden ja Pekingin vuoden 2022 talviolympialaisiin valmistautumisen uskotaan lisäävän Kiinan kiinnostusta suomalaiseen talviurheiluosaamiseen. China Finland Year of Winter Sports vuoden loppuseremonia pidetään Rovaniemellä joulukuussa 2019.

Professori Markus Schröppel opettaa graafista suunnittelua ja visuaalista kommunikaatiota Kölnissä oppilaitoksessa HMKW – Hochschule fur Medien Kommunikation und Wirtschaft. Hän väitteli tohtoriksi Lapin yliopistosta 2015 ja vierailee vuosittain luennoimassa taiteiden tiedekunnassa.

Oliver ja Camilla.jpg

Mobile App: Camilla Pilotto - Oliver Beelaerts van Blokland

Finding MENO_Emma_Helmi 3.jpg

Finding Nemo: Emma Chudoba & Helmi Hakuri

Retki APP.jpg

Retki APP: Maria Tuunanen, Henna Huotarinen, Aino Soininen, Kristiina Jermakka

Lisätietoja:

Markus Schröppel
Professor, Dr., HMKW
m.schroeppel@hmkw.de

Silja Nikula
Graafisen suunnittelun professori, TaT, Lapin yliopisto
silja.nikula@ulapland.fi