Uutiset 2011

Oikeusinformatiikan pohjoismainen konferenssi Lapin yliopistolla

22.11.2011

Lapin yliopistolla järjestetään oikeusinformatiikan alan pohjoismaisten tutkijoiden ja opettajien vuotuinen tapaaminen 23.–25. marraskuuta. Tapahtuman teemoina ovat tänä vuonna julkisen sektorin viestinnän haasteet sekä tietosuojan toimivuus nykyisessä verkkoyhteiskunnassa.

Konferenssin teemat ovat erityisen ajankohtaisia, kun otetaan huomioon viime aikojen lukuisat mediajulkisuuttakin saaneet tietovuodot sekä tiedottamisen ongelmat julkisilla alustoilla, kuten Facebookissa. Useat merkittävät peruskysymykset, kuten ihmisen oikeus tietoon, julkisen vallan velvollisuus tarjota tietoa sekä henkilötietojen käsittelyn eri ulottuvuudet, ovat verkkoyhteiskunnassa saaneet viime vuosina aivan uudenlaisia muotoja.

Kolmipäiväinen konferenssi kokoaa yhteen lähes kaikki oikeusinformatiikan pohjoismaiset asiantuntijat. Ensimmäinen päivä on varattu jatko-opiskelijoiden väitöskirjatutkimusten esittelylle ja niiden kommentoinnille. Kahtena seuraavana päivänä alan pohjoismaiset professorit ja muut asiantuntijat valottavat esitelmissään oikeusinformatiikan ajankohtaisia teemoja.

Suomalaisista asiantuntijoista konferenssissa puhuu mm. tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio. Hän esittelee henkilötietolainsäädännön kehittämisen eurooppalaisia suuntaviivoja.

Pohjoismaisista puhujista mm. professori Peter Blume Kööpenhaminan yliopistosta ja professori Dag Wiese Schartum Oslon yliopistosta ovat eurooppalaisen tietosuojan arvostettuja tuntijoita. Professori Cecilia Magnusson Sjöberg Tukholman yliopistosta on puolestaan sähköisen hallinnon ja oikeudellisen tiedon julkaisemisen asiantuntija.

Pohjoismaiden ulkopuolelta konferenssissa puhuvat Lapin yliopiston kunniatohtori Wolfgang Mincke Saksasta ja professori Erich Schweighofer Wienin yliopistosta, joka on monipuolinen oikeusinformatiikan tuntija ja tunnettu oikeudellisen tiedon ja tiedottamisen erityisasiantuntija.

Oikeusinformatiikan pohjoismainen konferenssi – Nordiska konferensen i rättsinformatik järjestettiin ensimmäisen kerran Tukholmassa vuonna 1984. Konferenssi on vuorovuosittain eri Pohjoismaissa. Tänä vuonna järjestelyvastuu on Suomella ja järjestävänä tahona on Lapin yliopiston oikeusinformatiikan instituutti.

Lisätietoja:
Oikeusinformatiikan professori Rauno Korhonen, p. 040 484 4016, rauno.korhonen(at)ulapland.fi
www.ulapland.fi/oifkonferenssi2011

LaY/Viestintä/SV