Uutiset 2010

Oikeuskielen johtavat tutkijat Rovaniemelle

18.1.2010

Lapin yliopistossa järjestettävässä seminaarissa 17.–20. maaliskuuta 2010 pohditaan oikeuskieltä ja sen merkitystä kansainvälisessä yhteistyössä ja konflikteissa.

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan oikeuslingvistiikan oppituoli, Suomen Kulttuurirahaston tukema tutkimushanke ja Suomen Oikeuslingvistinen yhdistys järjestävät maaliskuussa 2010 kansainvälisen konferenssin, joka kokoaa yhteen oikeuskielen tutkijat, käyttäjät ja opettajat Hongkongista, USA:sta, Englannista, Italiasta ja Suomesta. Konferenssiin odotetaan 60–80 osanottajaa.

– Oikeus on läpikotaisin kielellistä. Kun tutkitaan oikeutta, kohdataan ensisijaisesti kieli. Lainsäätäjän toiminta tapahtuu kielellä, tuomioistuinten tuomiot ovat kieltä ja oikeudellisessa toiminnassa kieliteot edeltävät aina muita tekoja kuten palvelujen tuottamista tai tavaran vaihtamista, oikeuslingvistiikan professori ja seminaarin sisällöstä vastaava Tarja Salmi-Tolonen sanoo.

Salmi-Tolosen mukaan oikeuskin kansainvälistyy ja globalisoituu. 

– Tämä näkyy erityisesti kansainvälisen kaupan sopimuksissa, joissa eri oikeuskulttuurien rajojen ylittäminen on arkipäivää. Niinpä kun tutkitaan oikeuskieltä, tutkitaan aina myös oikeuskulttuuria. Ne ovat erottamattomat.
Oikeuslingvistiikan tutkimuksen ja opetuksen tarve on viime aikoina tullut erityisen näkyväksi Suomessakin mm. Burundi-oikeudenkäynnin myötä, Salmi-Tolonen toteaa.

Konferenssin alustajiksi on kutsuttu henkilöitä, joilla on vankka kokemus erityisesti kansainvälisestä välimiesmenettelystä ja sen tutkimuksesta. Konferenssin pääpuhujana on professori Vijay K. Bhatia Hongkongista.

– Hän koordinoi suurta kansainvälistä välimiesoikeuden kielellisiä käytäntöjä tutkivaa verkostoa, jossa on tutkimusryhmiä kolmella mantereella yli kahdessakymmenessä maasta, Salmi-Tolonen sanoo.

Muita alustajia ovat Edward A. Dauer USA:sta, Lord Fraser Isosta Britanniasta, Maurizio Gotti Italiasta sekä Heikki  E. S. Mattila ja Gustaf  Möller Suomesta.

Myös alan opiskelijat voivat osallistua konferenssiin. Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tämänvuotisella Wienin välimiesoikeuskilpailuun osallistuvalla tiimillä on mahdollisuus kenraaliharjoitella ennen Wieniin lähtöään, kun konferenssiin kutsutut kokeneet välimiehet tuomaroivat heitä ja antavat heille viime hetken palautetta.

Seminaarin järjestämistä ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahasto, Tieteellisten Seurain Valtuuskunta, Suomen Lakimiesliitto, Rovaniemen hovioikeus ja Rovaniemen kaupunki.

Lisätietoja:
Professori Tarja Salmi-Tolonen
Puhelin 040 484 4027

LaY/Viestintä/OT