Uutiset 2011

Oikeustieteiden tiedekunnalle uusi verkkojulkaisu

28.12.2011

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan uuden verkkojulkaisun (Lapland Law Review) ensimmäisen numeron ovat toimittaneet oikeustieteen tohtori, filosofian lisensiaatti Tarja Salmi-Tolonen, lehtori Iris Tukiainen ja lehtori Richard Foley.

Lapland Law Review on tiedekunnan uusi referee-verkkojulkaisu, jonka ensimmäisen numeron teemana on oikeuslingvistiikka. Lapin yliopisto ja Oikeuslingvistiikan seura järjestivät keväällä 2010 Rovaniemellä kansainvälisen oikeuslingvistiikan konferenssin. Julkaisun artikkelit perustuvat konferenssissa pidettyihin esityksiin.

Oikeustieteiden tiedekunnan jo 1980-luvulla perustamien julkaisusarjojen tarkoituksena on ollut saada mahdollisimman laaja näkyvyys ja levinneisyys tiedekunnassa tehdylle tutkimukselle. Viime vuosien tekninen kehitys sähköisine julkaisuineen on avannut uusia kanavia tutkijoiden työn esille saamiseksi. Avointen elektronisten julkaisujen yhtenä tehtävänä onkin toimia perinteisten julkaisujen ohella ilmaisena jakelukanavana, ja edistää näin tutkijoiden ja tutkimuslaitosten työn tavoitettavuutta ja ulkoista näkyvyyttä.

Lapland Law Review -verkkojulkaisun ulkoasun ovat suunnitelleet kehittämispäällikkö Tarja Helala ja www-suunnittelija Markku Kontio Lapin yliopiston viestintäpalveluista.

Verkkojulkaisu on luettavissa osoitteessa: http://www.ulapland.fi/LaplandLawReview