Uutiset 2006

Opettajien pätevöittämiskoulutukseen rahoitusta

26.1.2006

Lapin lääninhallitus on myöntänyt rahoituksen Lapin opettajien pätevöittämiskoulutukseen. Koulutuksen tavoitteena on Lapin läänin opettajatilanteen kehittäminen lisäpätevöittämällä opetushenkilökuntaa.

Koulutus tarjoaa opettajille mahdollisuuden suorittaa matematiikan ja musiikkikasvatuksen aineopintoja. Lisäksi rahoituksen avulla perustetaan 10 hengen lisäryhmä opettajan pedagogisiin opintoihin. Tavoitteena on lisäksi kehittää opintoneuvontaa ja parantaa pätevöittämiskoulutuksen saatavuutta. Koulutus toteutetaan soveltuvin osin etä- ja monimuoto-opetuksena seutukuntiin perustetuissa etäopetuspisteissä. Näin koulutus helpottaa pätevyyden kehittämistä myös muualla kuin yliopistopaikkakunnalla opiskellen. Yhteistyöstä on sovittu Kittilän, Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kunnan sekä Kemijärven kaupungin kanssa. 

Opettajan pedagogisiin opintoihin on hakuaika parhaillaan käynnissä. Lukuvuodeksi 2006 - 2007 opettajan pedagogisiin opintoihin valitaan yhteensä 50 opiskelijaa. Opiskelijoista 30 valitaan Lapin yliopiston eri tiedekuntien perusopiskelijoista ja 10 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista. Näiden lisäksi saadun rahoituksen turvin opintoihin valitaan 10 ylemmän korkeakoulu- /ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta henkilöä, jotka toimivat tai ovat toimineet opettajina, mutta joilta puuttuu pedagoginen pätevyys. Nämä opiskelijat valitaan Lapin läänistä, Rovaseudun ulkopuolelta.

Valintaperusteet: www.ulapland.fi/ktk/taydennyskoulutus 

Lisätietoja:
Janette Tolppi-Raittimo
Puhelin 040 821 9618
Katri Kannelsuo
Puhelin, 016–341 4254
Sähköposti,
etunimi.sukunimi@ulapland.fi 

LaY/Viestintä/OT