Uutiset 2010

Opetuksesta vastaava vararehtori Kaarina Määttä kirjoittaa henkilökunnalle

14.1.2010

Opetuksesta vastaava vararehtori, professori Kaarina Määttä kirjoittaa intrassa uudistuksista, joita kevät tuo tullessaan opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Määtän mukaan opetussuunnitelmatyötä ohjaa osaamislähtöinen ajattelu, joka edellyttää muutoksia.

– Opetussuunnitelman tavoitteet kuvataan osaamistavoitteina eli niissä ilmaistaan lyhyesti, selkeästi ja arvioitavissa olevalla tavalla se, mitä opiskelijan odotetaan tietävän, ymmärtävän tai pystyvän tekemään saadakseen opintojaksosta hyväksytyn arvosanan. Kyse on myös osaamisperustaisista opetussuunnitelmista, Määttä sanoo.

Määttä nostaa kirjeessään esille seuraavat osaamisperustaisiin opetussuunnitelmiin kytkeytyvät työn alla olevat asiat: 1) tutkintojen viitekehykset, 2) osaamistavoitteiden määrittely koulutuksen sisältöjen kuvauksissa, 3) aiemman hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kehittäminen sekä 4) osaamistavoitteiden liittyminen laatumerkkiin. 

Lisäksi kevätlukukaudella toteutetaan tutkinnonuudistuksen arviointi sekä pohditaan yliopistojen yhteisen valtakunnallisen opiskelijapalautejärjestelmän kehittämistä.

Vararehtori Kaarina Määtän kirje henkilökunnalle löytyy osoitteesta: https://intra.ulapland.fi/?newsid=10208&deptid=9223&languageid=3&NEWS=1

Lisätietoja:
Kaarina Määttä
Puhelin 0400 696 480

LaY/Viestintä/OT