Uutiset 2010

Opetusalan mentoroinnin kehittäjille kansallinen tunnustuspalkinto

10.11.2010

Opettajankouluttajien valtakunnallinen Osaava Verme-verkosto on saanut merkittävän kansallisen tunnustuksen mentoroinnin kehittämisestä opetusalalla. Vuoden osaava verkosto -palkinnon luovutti opetusministeri Henna Virkkunen avatessaan Valtakunnallisen Osaava Forumin Helsingissä 10.11.2010.

Tunnustuspalkinnon vastaanottivat verkoston puolesta hankkeen johtaja, erikoistutkija Hannu Heikkinen, tutkija Hannu Jokinen ja professori Päivi Tynjälä Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksesta. Palkinto myönnettiin verkostolle, johon kuuluvat kaikki Suomen opettajankoulutusta antavat yliopistot ja ammatilliset opettajakorkeakoulut.

Osaava Verme -verkostossa sovelletaan uudenlaista, vertaisryhmämentorointiin ja työssä oppimiseen perustuvaa opetusalan täydennyskoulutusmallia. Siinä opettajien ja muiden koulujen työntekijöiden ammatillista kehittymistä tuetaan vertaisryhmien avulla.

Osaava Verme pyrkii rakentamaan opettajankoulutuksesta elämänmittaista ammatillisen kehittymisen jatkumoa siten, että tutkintoon johtava koulutus ja työssä oppiminen yhdistyvät toisiinsa. Verkosto on opettajankoulutuksen alueella Suomessa ainutlaatuinen: siihen kuuluvat opettajankoulutusta antavat yliopistot ja ammatilliset opettajakorkeakoulut. Mukana ovat sekä suomenkieliset että ruotsinkieliset mentoroinnin kehittäjät ja tutkijat.

Hankkeessa ovat mukana Jyväskylän yliopiston lisäksi Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi.

Mentorointia on alettu soveltaa koko maassa opetusalan täydennyskoulutukseen näiden opettajankoulutusyksiköiden kautta syksystä alkaen.

Lapin yliopistossa toiminta organisoidaan yhteistyössä kuntien kanssa: yliopisto vastaa mentorien koulutuksesta ja yliopiston kouluttamat mentorit vastaavat ryhmien toiminnan pyörittämisestä kunnassaan. Lapin alueella mentorointiryhmiä on perustettu Ranualle, Kittilään, Tornioon ja Rovaniemelle. Mukana on kuusi mentori-opettajaa Lapin läänin alueelta.

Lisätietoja:
Koulutuspäällikkö Janette Tolppi-Raittimo, puh. 040 484 4135
Professori Anneli Lauriala, puh. 050 3037533
Vararehtori Kaarina Määttä, puh. 0400 696480