Uutiset 2012

Opiskelijat suunnittelivat monitoimiuunin yritysprojektina

12.12.2012

Lapin yliopiston ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun yhteisessä opintoprojektissa on kehitetty oululaiselle Aryltech Oy:lle puilla lämmitettävää, pizzauunin tyyppistä monitoimiuunia ja sen käytössä tarvittavia välineitä sekä selvitetty uunin valmistuksen edellytyksiä. Opiskelijoiden projektityön tulokset luovutettiin yrityksen edustajalle 12. joulukuuta.

Lapin yliopiston teollisen muotoilun opiskelijat ovat suunnitelleet prototyypin monitoimiuunista sekä uunin käytössä tarvittavia välineitä, kuten pizzalapion. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijat puolestaan ovat selvittäneet uunin valmistuksen ja myynnin edellytyksiä.

Snellman_uutiskuva.jpg

Teollisen muotoilun lehtori Lauri Snellman Lapin yliopistosta kertoo projektin käynnistyneen viime keväänä, jolloin teollisen muotoilun opiskelijat Titta Jylkäs ja Juho Rantakari aloittivat uunin ideoinnin ja suunnittelun yrityksen määrittelemien reunaehtojen pohjalta. Kesällä uunista valmistettiin prototyyppi, jota kehitettiin edelleen syksyn aikana isomman opiskelijaryhmän voimin osana design engineering -opintoja. Myös uunin käytössä tarvittavia välineitä suunniteltiin syksyllä. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijat puolestaan selvittivät osana tuotantotalouden ja logistiikan opintojaan, mitä uunin valmistus käytännössä vaatisi, millaisia pakkaus- ja logistiikkaratkaisuja tarvittaisiin ja onko Lapista mahdollista löytää tuotteen tai sen osien valmistajia.

Lisäksi opintoprojektin osana on testattu, millaista ruokaa uunilla voi tehdä. Reseptien ja ruokatuotteiden kehittelystä on vastannut Lapin ammattiopiston, Lapin yliopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteinen EAKR-rahoitteinen Proto Products -hanke.

Lauri Snellmanin mukaan projekti on ollut innostava ja opettava sekä opiskelijoille että opettajille.

– Projekti on näyttänyt tuotteiden koko kaaren alkuideasta tuotannon edellytyksiin ja opettanut työelämässä tarvittavia monialaisen yhteistyön taitoja, hän toteaa.

Arto Ylitalo Aryltech Oy:stä kertoo yrityksen tuottavan uunista aluksi pienen sarjan, jonka kysynnän pohjalta arvioidaan laajemman sarjatuotannon mahdollisuudet. Aryltech maahantuo mm. pellettigrillejä ja puilla lämmitettäviä, ruoanvalmistuksessa käytettäviä uuneja. Yritys suunnittelee lanseeraavansa myös oman uunimalliston.

– Italiassa tämäntyyppisiä uuneja on käytetty ja tuotettu iän kaiken. Tavoitteenamme oli kehittää suomalaisista materiaaleista ja suomalaisella työllä pohjoiset olosuhteet huomioiva laatutuote. Siihen olemme saaneet tästä yhteistyöprojektista erinomaiset lähtökohdat, Ylitalo sanoo.

Opintoprojektissa olivat mukana Lapin yliopiston teollisen muotoilun oppiaine, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun insinöörikoulutus, Aryltech Oy, Proto Products -hanke sekä projektin konsultoinnissa ja uunin prototyypin valmistuksessa Tornion Jaloterässtudio ja Lapin yliopiston, Rovaniemen ammattikorkeakoulun, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun, Lapin ammattiopiston ja ammattiopisto Lappian yhteinen Proto Design II -hanke.

Lisätietoja:
Teollisen muotoilun lehtori Lauri Snellman, p. 0400 799 771, lauri.snellman (at) ulapland.fi

LaY/Viestintä/SV