Uutiset 2007
 

PYVI:lle rahoitusta arktisen meriympäristön tutkimiseen

17.12.2007

Arktisen keskuksen Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti (PYVI) on saanut rahoitusta EU:n komissiolta arktisen meriympäristön tutkimiseen osana laajempaa tutkimushanketta.

Tutkimushankkeessa tutkitaan yleisesti, mitä ongelmia ilmastonmuutos aiheuttaa arktiselle meriympäristölle. Erityisesti tutkitaan arktisen merijään sulamista ja siitä aiheutuvia ongelmia, kuten meriekosysteemien radikaalia muuttumista, ja toisaalta niitä taloudellisia mahdollisuuksia, joita avautuu jään sulamisen ja merenkulun helpottumisen myötä.

– PYVI:n johtamassa osahankkeessa tutkitaan mm., mitkä poliittis-oikeudelliset mekanismit hallinnoivat tällä hetkellä arktisia merialueita. Oikeudellisia mekanismeja ovat esimerkiksi YK:n merioikeusyleissopimus tai kalastusregiimit. Lisäksi tutkimuksessa vertaillaan USA:n ja EU:n meripolitiikkaa ja merioikeutta. EU:n yhteinen meripolitiikka on vahvistunut viime vuosina, ja USA:n odotetaan piakkoin liittyvän YK:n merioikeusyleissopimukseen, tutkimusprofessori Timo Koivurova sanoo.  

Tutkimushankkeen eri osa-alueiden tuloksista kootaan loppuraportti, joka jaetaan noin puolelletuhannelle EU:n ja USA:n poliitikolle ja asiantuntijalle. Tutkimushanke kuuluu osana EU:n komission pilottiprojektiin (Transatlantic Methods for Handling Global Challenges), joka tekee suosituksia vuonna 2010 järjestettävälle EU:n ja USA:n huippukokoukselle.

PYVI sai rahoitusta kummastakin EU:n komission yhteistyöohjelmasta: USA-ohjelmasta 108 000 euroa ja Kanada-ohjelmasta 100 000 euroa.

– Molemmat tutkimushankkeet työllistävät PYVI:ä paljon, mutta uskon, että hankkeet täydentävät toisiaan, Koivurova toteaa.

Lisätietoja:
Timo Koivurova
Puhelin 040 551 9522

LaY/Viestintä/Olli Tiuraniemi