Uutiset 2002
 

Paikallistason luottamus valtiota kohtaan heikkenee

28.11.2002

Suomalaisessa hyvinvointivaltiossa tapahtuneet muutokset ilmenevät paikallisella tasolla muiden muassa luottamuksen heikkenemisenä valtiota kohtaan, todetaan tutkija Janne Autton tutkimuksessa "Hyvinvointivaltion muutos ja uusi paikallisuus".

Tutkimuksessa tarkastellaan paikallisten toimijoiden merkityksen muutosta ja sen taustatekijöitä sekä kuvataan yhteiskuntapolitiikan hahmottumista paikallisten ihmisten näkökulmasta. Tutkimus julkistettiin Lapin yliopistossa torstaina 28. marraskuuta 2002.

Janne Autto tarkastelee tutkimuksessaan sitä, millaisena yhteiskunnan muutos hahmottuu syrjäisessä Enontekiön kunnassa paikallisten toimijoiden näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkastellaan myös tutkijoiden näkemyksiä suomalaisen hyvinvointivaltion muutoksesta ja sen paikallisyhteisöille asettamista haasteista sekä tulkitaan paikallisia näkemyksiä suhteessa laajempaan yhteiskuntapoliittiseen kehitykseen.

Tutkimuksen mukaan paikallisten toimijoiden luottamus valtiota kohtaan heikkenee entisestään yhteiskuntapolitiikan muutosten seurauksena. Yhteiskuntapolitiikan muutosten synnyttämät kielteiset kehityspiirteet paikallistasolla vahvistavat entisestään kielteisen kehityksen kierrettä. Epävarmuuden ja niukkuuden oloissa myös paikallisten toimijoiden keskinäiset suhteet kärjistyvät ja kärsivät luottamuksen puutteesta. Syrjäseutujen tulevaisuutta koskevat uhkakuvat voivat lisätä yhteistyötä, mutta toisaalta ne voivat heikentää luottamusta toimijoiden välillä entisestään, tutkimuksessa todetaan.

Janne Autto toimii tutkijana Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa.

Lisätietoja: Prof. Asko Suikkanen, puh. 016 - 341 2673 tai 040 - 544 2744

Tutkija Janne Autto, puh. 016 - 341 2605

- - - -

Tutkimusta voi tilata Lapin yliopiston julkaisumyynnistä, puh. 016 - 341 3217 tai sähköpostilla: julkaisu@ulapland.fi

LaY/Viestintä/ihk