Uutiset 2011

Paikkojen jäljillä Islannissa

7.2.2011

Islannin taideakatemiassa Reykjavikissa on esillä 13. helmikuuta saakka Mari Mäkirannan ja Outi Ylitapio-Mäntylän ohjaamassa työpajassa tuotettu valokuvanäyttely Traces of Places.

Näyttelyn valokuvat on tuotettu työpajassa, jonka Mari Mäkiranta ja Outi Ylitapio-Mäntylä pitivät Islannin taideakatemiassa (Iceland Academy of the Arts). Opiskelijat toivat työpajaan omista kokoelmistaan valokuvia, joiden yhteisenä nimittäjänä oli paikan käsite. Kuvien ja niistä kumpuavien tarinoiden pohjalta opiskelijat tuottivat uusia kuvia.

Valokuvat nostavat esiin moninaisia ääniä, identiteettejä, valtasuhteita ja eettisiä kysymyksiä. Näyttely tuokin esiin yhden tavan ymmärtää erilaisiin konkreettisiin ja mentaalisiin paikkoihin liittyvien elämänkokemusten merkityksiä ja muutoksia. Merkitykset muovautuvat tekojen ja tarkoitusten kautta, ja myös paikat itsessään muovaavat ihmistä.

Lisäksi Mäkiranta ja Ylitapio-Mäntylä luennoivat vierailunsa aikana valokuvien käytöstä muistelutyössä sekä siihen liittyvistä eettisistä kysymyksistä.

Mari Mäkiranta työskentelee kuvallisen viestinnän yliopistonlehtorina Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa ja Outi Ylitapio-Mäntylä tutkijatohtorina Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätietoja:
Mari Mäkiranta, mari.makiranta(at)ulapland.fi, p. +358 (0)400 840 579
Outi Ylitapio-Mäntylä, outi.ylitapio-mantyla(at)ulapland.fi

Kirjallisuutta:

Ylitapio-Mäntylä, Outi & Mäkiranta, Mari (2010). From Past to Present – Photo-related Memory-Work and New Images in Educational Practices. In: Tradition and New Practices in Art Education. Malgorzata Bielecka (ed.) Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences: Kielce.

Mäkiranta, Mari & Ylitapio-Mäntylä, Outi (2010). Researching personal images – The methodological questions of ethics and power. In International Society for Art through Education. European Congress, Rovaniemi, Finland 21—24 June 2010.

LaY/Viestintä/SV